Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

SIF „Vienoti dažādībā” balvai tika izvirzīti divi IEM pārstāvji

Ievietots: 08.07.2014

1. jūlijā notikusi Sabiedrības integrācijas fonda rīkotā konkursa "Vienoti dažādībā" balvu pasniegšana sešiem no 26 izvirzītajiem valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuri ar savu darbu snieguši nozīmīgu ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā un vienlīdzības principu ieviešanā.

„Kā bēgļu integrācijas projektu īstenotājam un valsts apmaksātu rehabilitācijas pakalpojumu cilvēktirdzniecības upuriem sniedzējam - biedrībai „Patvērums „Drošā māja”” ir nozīmīgi sekot līdzi nozaru aktualitātēm, jaunumiem, tendencēm ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē, ko visbiežāk var nodrošināt tieši valsts iestāžu darbinieki, nododot savu iegūto pieredzi kolēģiem no NVO. Tāpēc piedalījāmies šajā konkursā un izvirzījām divas kandidātes, kas katra savā jomā būtu pelnījušas sabiedrības atzinību - Iekšlietu ministrijas Projektu kontroles nodaļas vecāko referenti Liliju Černorižu un Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas izstrādes nodaļas vecāko referenti Lāsmu Stabiņu”, atzīmē Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja. 

Rasa Saliņa, Lilija Černoriža, Lāsma Stabiņa, Sandra Zalcmane

Rasa Saliņa, Lilija Černoriža, Lāsma Stabiņa, Sandra Zalcmane

„Sadarbība ar L. Černorižu tika uzsākta jau no 2008. gada, īstenojot Eiropas Bēgļu fonda projektus, kur galvenās mērķa grupas ir dažādu tautību, rasu, reliģijas un sociālā statusa cilvēki no dažādām valstīm, kuri lūdz patvērumu Latvijā. Konkursam izvirzītās pretendentes pozitīvā attieksme pret sadarbību ar NVO, novērtējot NVO ieguldījumu mazaizsargātas un sabiedrībā izolētas un diskriminētas klientu grupas atbalstam, ir nozīmīgs faktors vienlīdzīgu iespēju iedzīvināšanā Latvijas sabiedrībā”.

L. Černoriža tika izvirzīta nominācijai „Par veiksmīgu sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām vienlīdzīgu iespēju iedzīvināšanā”.

Savukārt balvu ieguvusī L. Stabiņa nominācijai „Par radošu pieeju, iestājoties pret nevienlīdzīgu attieksmi un aizspriedumiem pret dažādiem sabiedrības locekļiem” izvirzīta, jo viņa jau vairāku gadu garumā prezentē Latvijas sasniegtos rezultātus cilvēku tirdzniecības jomā Latvijā un ārpus Latvijas, pārstāvot ne tikai ministrijas, bet arī pie Iekšlietu ministrijas izveidotās cilvēku tirdzniecības darba grupas, tai skaitā nevalstisko organizāciju viedokli.

„Vispārējais sabiedrības viedoklis par cilvēktirdzniecībā cietušajiem ir pilns aizspriedumu un stereotipu, tāpēc ir ļoti svarīgi sabiedrībai saprotami izskaidrot cilvēku tirdzniecības riskus un to, ka ikviens var kļūt par šī nozieguma upuri. Visu iepriekšminēto jau vairākus gadus sadarbībā ar nevalstisko sektoru aktīvi un rezultatīvi īsteno mūsu izvirzītā pretendente L. Stabiņa,” skaidro S. Zalcmane.

Jūnijā publicētajā ASV Valsts departamenta ziņojumā „Par cilvēktirdzniecības novēršanu” atzinīgi novērtētas Latvijas darbības cilvēktirdzniecības mazināšanā, ierindojot to 2.līmenī. Šis fakts vēlreiz apliecina efektīvu starpinstitucionālo sadarbību šīs problemātikas mazināšanā.

Pilns 2014. gada ziņojums „Par cilvēku tirdzniecības novēršanu” ir publiski pieejams interneta vietnē http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/. Tulkojums ziņojuma sadaļai par Latviju latviešu valodā pieejams ASV vēstniecības interneta vietnē http://latvian.riga.usembassy.gov/tip.html.

Informāciju publicēja: Rasa Saliņa, konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos, 29145314.

"Vienoti dažādībā" balvu pasniegšanas ceremonija

1. jūlijā notikusi Sabiedrības integrācijas fonda rīkotā konkursa "Vienoti dažādībā" balvu pasniegšana sešiem no 26 izvirzītajiem valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuri ar savu darbu snieguši nozīmīgu ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā un vienlīdzības principu ieviešanā. Starp konkursa nominantiem bija arī biedrības "Patvērums "Drošā māja"" izvirzītās IEM pārstāves - Lilija Černoriža un Lāsma Stabiņa.