Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Sniegta palīdzība jau 25 personām ar bēgļu un alternatīvo statusu

Ievietots: 23.03.2011
 

Nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja””, kas aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā, darbojas kā aktīva citu NVO, valsts un pašvaldību partnere, Eiropas Bēgļu fonda (EBF) projekta „Es palieku Latvijā!” ietvaros no 2010. gada 7. decembra līdz 2011. gada 24. martam sniegusi palīdzību jau 25 personām ar bēgļa un alternatīvo statusu. Personas pārsvarā ir no Afganistānas, Uzbekistānas, Irānas.
Alvis Šķenders, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” pārstāvis: „Projektā sākotnēji bija paredzēts sniegt palīdzību 20 personām, bet jau nepilnu četru mēnešu laikā esam nodrošinājuši palīdzību 25 personām. Tas liecina, ka projekts ir ļoti aktuāls un nepieciešams mērķa grupai. Biedrība līdz projekta beigām, kas paredzēts 30. jūnijā, savu iespēju robežās turpinās sniegt konsultācijas par projekta mērķa grupai aktuāliem sociāliem jautājumiem, tai skaitā par GMI pabalstu (garantētais iztikas minimums), mājokļa pabalstu un citiem jautājumiem.

Projekta laikā galvenās identificētās problēmas ir latviešu valodas zināšanu trūkums, finanšu trūkums pārtikas, apavu un apģērbu, medikamentu iegādei, kā arī medicīnisko pakalpojumu saņemšanai. Mērķa grupai ir lielas grūtības iekārtoties darbā, jo nav valodas zināšanu, atbilstošas izglītības. Viņiem trūkst sapratnes par Latvijas normatīvajiem aktiem nodarbinātības jautājumos. Kopumā uz šo brīdi esam snieguši 45 konsultācijas par dažādiem juridiskajiem jautājumiem, par laulības šķiršanu, bēgļa tiesībām un pienākumiem, darba tiesībām”.

2010. gada decembrī uzsāktā Eiropas Bēgļu fonda (EBF) finansētā projekta „Es palieku Latvijā!” mērķis ir veicināt bēgļu un personu ar alternatīvo statusu adaptāciju un iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Tā realizācija paredzēta līdz 2011. gada jūnijam.

Projekta ietvaros bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, septiņus mēnešus tiek sniegts medicīniskais, psiholoģiskais, materiālais atbalsts un cita veida palīdzība; tiek nodrošināta juridiskā palīdzība. Plānots, ka projekta laikā tiks sasniegti šādi rezultāti: mājvietas iegūšana, mērķa grupas pārstāvjiem uzsākot neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi; reģionālie pašvaldību pārstāvji tiks iepazīstināti ar bēgļu integrāciju Latvijā.

Pēc Pilsonībās un migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2010. gadā patvērumu Latvijā pieprasījis 61 patvēruma meklētājs, no kuriem 47 ir pieaugušie un 14 bērni; bēgļu statuss piešķirts 7 personām (3 pieaugušie, 4 bērni); 18 personām ir piešķirts alternatīvais statuss (10 pieaugušie un 8 bērni).

Bēgļu integrācija Latvijas Republikai ir ne tikai suverēnas valsts starptautiskās saistības, bet arī Eiropas Savienības dalībvalsts pienākums.

Projektu finansē Eiropas Savienība ar Latvijas valsts un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” līdzfinansējumu.