lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Šodien starptautiskās aizsardzības personām tika noturēta attālināta lekcija par uzturēšanās atļaujām

Ievietots: 06.01.2021

 

Arī jaunajā gadā biedrība "Patvērums "Drošā māja"" turpina īstenot projektu "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām". Šodien - attālinātā lekcija par uzturēšanās atļauju niansēm.

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02