lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Starpsektorālā Dialoga platforma, 26.09.

Šā gada 26.septembrī Informācijas centrā iebraucējiem notika ikmēneša Starpsektorālās Dialoga platformas tikšanās. Tās laikā Kultūras ministrijas pārstāve Anita Kleinberga klātesošos iepazīstināja ar Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm: kas šobrīd tiek darīts un kā varam iesaistīties. Ilona Stalidzāne no Rīgas domes stāstīja par Rīgas sabiedrības integrācijas programmu 2019.-2024 un rīcības plānu: mērķiem un aktivitātēm iebraucēju integrācijas jomā. Kā ierasts - tikšanās ietvaros notika arī diskusijas par aktuālajiem jautājumiem, kā arī dalībnieki dalījās ar savu iestāžu/ organizāciju aktualitātēm. Starpsektorālās dialoga platformas mērķis ir veicināt praktisku sadarbību un diskusijas starp iestādēm un organizācijām, kas darbojas iebraucēju integrācijas jomā Latvijā. Kopš 2018.gada janvāra Dialoga platformā ir iesaistījies kopumā 51 dalībnieks, tai skaitā – 26 nevalstiskās organizācijas un biedrības, 12 valsts pārvaldes un 9 pašvaldību institūcijas, kā arī 4 privātās organizācijas. Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01. Ievietots 30.09.2019.