Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Starptautiskās aizsardzības personām ir iespēja turpināt apgūt latviešu valodu - attālināti

Ievietots: 26.03.2020

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, šobrīd integrācijas un latviešu valodas mācību kursi projektā „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ir apturēti uz nenoteiktu laiku. Ir pārtraukts februārī uzsāktais latviešu valodas apguves kurss – 11.mācību grupai, kas tika īstenots PMC “Mucenieki”, kā arī atlikta integrācijas mācību kursa uzsākšana 19.grupai.

„Lai neaizmirstu jau apgūto latviešu valodas mācību stundās - ir ļoti būtiski nepārtraukt un turpināt valodas apguvi. Tāpēc starptautiskās aizsardzības personas ir informētas par iespējām apgūt latviešu valodu patstāvīgi (iespēju robežās)– izmantojot dažādus attālinātos mācību līdzekļus valodas apguvei,” norāda projekta vadītāja Zanda Rudene.

Latviešu valodas aģentūras piedāvātie mācību materiāli latviešu valodas apguvei bēgļiem un patvēruma meklētājiem<<

Latviešu valodas apguve internetā pieejama arī šādos resursos:

Nevalstiskā organizācija "Patvērums "Drošā māja"" piedāvā apgūt latviešu valodu Moodle vidē

https://patverums-dm.lv/lv/moodle-vide (latviešu valodā)

https://patverums-dm.lv/en/platform-moodle (angļu valodā)

https://patverums-dm.lv/ru/sreda-moodle (krievu valodā)

Latviešu valodas aģentūra piedāvā vairākus interneta resursus latviešu valodas apguvei. Plašāku informāciju par tiem atradīsiet:

Mācies latviešu valodu tīmeklī E-Laipa. Latviešu valodas pašmācības līdzeklis pieaugušajiem<<

Latviešu valodas aģentūras izstrādātie mācību un metodiskie materiāli

Latviešu valodas apguves programma pieaugušajiem un latviešu valodas prasmes līmeņu apraksti

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pieaugusajiem

Pašnovērtēšanas materiāli (A–C valodas prasmes līmenim)

http://www.sazinastilts.lv/language-learning/language-portfolio/

Sagatavošanās latviešu valodas apguvei un materiāli A1, A2 valodas prasmes līmeņa apguvei

Attēlu kartīšu komplekts vārdu un frāžu apguvei

http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/INT%20LVA%20VISS.pdf

Valodas apguvei pašmācības ceļā

http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/LVA_Saksim_runat_latviski/index.html

A valodas prasmes līmeņa apguvei

http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas#tab2

Mācību materiāli skolēniem

http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/skolai

Latviešu valoda apguvei bez starpniekvalodas

Bērniem

http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/LatvijaDraugaAcim_6-9gadi.pdf

Spēle pirmsskolas un sākumskolas skolēniem latviešu valodas apguvei datorā vai mobilajās ierīcēs "Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš": 

http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/varduspele/

Pusaudžiem un jauniešiem

http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/AtversimVartus_MacibuGramata.pdf

No 2018.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv