lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Starptautiskās aizsardzības personas aicina pieteikties integrācijas un latviešu valodas apguves kursiem

Ievietots: 18.02.2019

Lai veicinātu starptautiskās aizsardzības personu (bēgļi, patvēruma meklētāji un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss) iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, biedrība “Patvērums “Drošā māja”” organizē īpašus mācību kursus ar pielāgotu informāciju personām, kuras nesen ieradušās un uzsākušas savu dzīvi Latvijā.

Laipni aicinām izmantot šādus bezmaksas kursus:

  • Integrācijas mācību kurss par Latviju

Iespēja iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanu, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā.

Mācību laikā katrai mācību grupai tiek nodrošinātas vidēji divas nodarbības nedēļā - katra nodarbība sastāv no četrām 45 minūtes garām daļām (kopā – 180 minūtes), kopumā visa kursa apguves laikā tiek plānotas vismaz piecas nodarbības. Kursa noslēgumā tiek izsniegts apliecinājums par kursa noklausīšanos.

Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību kursa apguves laikā tiek organizēta arī bērnu pieskatīšana. Kvalitatīvu saziņu ar mācību grupu dalībniekiem nodrošina „Informācijas centra iebraucējiem” dažādu valodu tulki.

  • Latviešu valodas apguves mācību kurss

Nodrošina iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu.

Mācības katrai grupai ilgst vidēji trīs mēnešus, divas līdz trīs nodarbības nedēļā - vienas nodarbības ilgums ir 135 minūtes (3 x 45 minūtes). Kursa noslēgumā tiek izsniegta apliecība par kursa noklausīšanos.

Kursi pieejami Rīgā un PMC “Mucenieki” (tajā izmitinātajām personām).

Vairāk informācijas iegūt, kā arī pieteikties kursiem ir iespējams, zvanot uz tālruni: (+371) 25434917.

Kursi tiek īstenoti projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros. Projektu kopš 2018.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un Eiropas Savienības līdzfinansējumu īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

www.patverums-dm.lv   www.integration.lv  www.beglis.lv / www.refugees.lv