lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Starptautiskās aizsardzības personas iepazīst pieaugušo izglītības un nodarbinātības iespējas

Ievietots: 26.10.2017

                  

Lai klātienē iepazītu pieaugušo izglītības un nodarbinātības iespējas un paplašinātu nākotnē iespējas izvēlēties nodarbinātības virzienu atbilstoši jau iegūtai vai vēlamajai profesijai, šā gada 4.oktobrī 13 starptautiskās aizsardzības personas devās mācību vizītē uz mācību centru „BUTS”*. Dalībnieku vidū bija Krievijas, Sudānas, Kamerūnas un Afganistānas pilsoņi, kuri savas mītnes valstīs ieguvuši celtniecības speciālista, muitas darbinieka, grāmatvedes, mārketinga speciālistes, inženieres, juristes, automehāniķa profesijas.

„Mācību vizītes laikā starptautiskās aizsardzības personām ir iespēja gūt priekšstatu par viņu profesiju pielietojamību mūsu valstī”, norāda Mārtiņš Segliņš, mācību centra „BUTS” direktora vietnieks. “Mācībās iesaistītajiem šādas vizītes sniedz arī jaunu skatpunktu, kā mainīt savas dzīves grūto periodu. Prieks, ka  dalībnieki ir atvērti un ar vēlmi apgūt jaunas zināšanas un prasmes”.

“Patvērums “Drošā māja”” pārstāvji informē, ka patvēruma meklētāji mācību vizītes laikā bija ļoti ieinteresēti un aktīvi. Vislielākā interese un jautājumi bija par perspektīvākajām profesijām, prakses iespējām un apmācībām, tai skaitā par nepieciešamo latviešu valodas līmeni mācību uzsākšanai, kursu ilgumiem, laikiem, izmaksām.

Mācību vizītes tiek organizētas pēc sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmas par Latviju apguves. Dalībniekiem mācību procesā, kas sastāv no 5 nodarbībām, ir iespējams uzzināt dažādu informāciju par Latvijas valsti, nodarbinātības iespējām, izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības sistēmu un citām tēmām. Nodarbībās mācību dalībniekiem tiek sniegtas praktiskas atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem, kas radušies, šobrīd atrodoties Latvijā.  Kā vienu no galvenajiem ieguvumiem, ko iegūst mācību dalībnieki, ir izpratne par iespējām risināt savu situāciju gan kā patvēruma meklētājiem, gan pēc statusa saņemšanas.

No pērnā gada 1.jūlija līdz šā gada 30.septembrim sociālekonomiskās iekļaušanas programmā piedalījušās un mācības noslēgušas 17 grupas, kopā 401 mērķa grupas pārstāvis no 22 valstīm: Sīrija (275), Irāka (12), Afganistāna (12), Eritreja (27), Krievija (5), Baltkrievija (4), Ukraina (2), Gruzija (4), Armēnija (10), Azerbaidžāna (3), Kazahstāna (1), Tadžikistāna (10), Kirgizstāna (4), Turcija (7), Kuba (2), ASV (1), Indija (8), Šrilanka (3), Nepāla (1), Kamerūna (1), Libāna (4), Bangladeša (5). Septembra nogalē mācības uzsāka un oktobrī noslēdza 18.grupa no 20 cilvēkiem.

Projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Tā īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2017.gada 31.decembris. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

* Mācību centrs „BUTS” ir viena no vadošajām profesionālās tālākizglītības iestādēm Latvijā.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com