Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Starptautiskās aizsardzības personas uzsākušas latviešu valodas un integrācijas mācību kursu apguvi

Ievietots: 20.03.2018

NVO “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka martā projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros ir uzsākti latviešu valodas un integrācijas mācību kursi. Aktivitāšu mērķis ir veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot tiem mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās.

Latviešu valodas mācību kurss šobrīd tiek nodrošināts divām grupām, kopumā 25 starptautiskās aizsardzības personām no 11 valstīm - Eritrejas (7), Afganizstānas (2), Azerbaidžānas (5), Krievijas (4), Izraēlas (1), Kongo (1), Sudānas (1), Tadžikstānas (1), Baltkrievijas (1), Uzbekistānas (1), Gruzijas (1). Plānots, ka latviešu valodas mācības katrai grupai ilgs no trīs līdz pieciem mēnešiem, divas līdz trīs nodarbības nedēļā - vienas nodarbības ilgums ir 135 minūtes (3 x 45 minūtes). Latviešu valodas kursa mērķis nodrošināt starptautiskās aizsardzības personām apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu.

Lai iegūtu zināšanas un kultūrorientācijas prasmes sekmīgai saskarsmes veidošanai Latvijas sabiedrībā, 15 starptautiskās aizsardzības personas no 7 valstīm - Azerbaidžānas (7), Afganistānas (2), Krievijas (2), Kirgizstānas (1), Uzbekistānas (1), Tadžikstānas (1), Kongo (1) - uzsākušas integrācijas mācību kursu. Katra nodarbība ilgst 180 minūtes (4 x 45 minūtes). Mācību laikā katrai mācību grupai tiek nodrošinātas vidēji divas nodarbības nedēļā, kopumā visa kursa apguves laikā plānotas vismaz piecas nodarbības. Integrācijas mācību kursa ietvaros starptautiskajām aizsardzības personām ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju un pakalpojumiem, informāciju par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas un reliģiskajām atšķirībām, lēmumu pieņemšanu, laika izjūtu, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības apgūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā.

Vienlaikus, lai nodarbībās veicinātu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību laikā tiek organizēta arī bērnu pieskatīšana.

Kvalitatīvu saziņu ar mācību kursa dalībniekiem nodrošina dažādu valodu tulki vai valodu zinātāji.

No šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv