Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Starpvalstu projektā cīnīsies pret bērnu un jauniešu vervēšanu internetā

Ievietots: 25.03.2020

              

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka ir uzsākta projekta “Bērnu un jauniešu vervēšanas internetā novēršana”*. īstenošana. Projekta mērķis ir novērst bērnu tirdzniecību un seksuālu izmantošanu, kas saistīta ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Plānots, ka projekta aktivitāšu īstenošanas laikā tiks nodrošināti apmācību un metodiskie materiāli ieinteresētajām personām.

Saskaņā ar UNICEF 2017. gada ziņojumu “Bērni digitālajā pasaulē”, 71% no visiem pasaules interneta lietotājiem ir bērni un jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Katrs trešais interneta lietotājs ir bērns. Līdz pilngadības sasniegšanai bērni atrodas vecāku vai aizbildņu aizgādībā, tāpēc to pienākums ir sekot līdzi bērna uzvedībai interneta vidē. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) samazina attālumus laikā un telpā, tādā veidā potenciālajam izmantotājam bērnu padarot viegli sasniedzamu. Saziņu ar bērnu atvieglo anonīmi profili sociālajos tīklos, kā arī mazāka kontrole no ģimenes locekļu un sabiedrības puses.

Biedrība kopā ar projekta partneriem - citām NVO no Krievijas un Somijas - plāno kopīgi veikt pētījumu par pieejamajiem datiem un profilakses praksi Baltijas jūras reģionā un visā pasaulē. Ieinteresētajām personām, kuras iesaistītas bērnu aizsardzības sistēmā, tiks organizētas divu dienu apmācības Sanktpēterburgā, Rīgā un Helsinkos. Projekta mērķis ir nodrošināt speciālistus ar attiecīgiem pētījumu datiem, stratēģijām un instrumentiem, kas ir efektīvi, lai novērstu bērnu tirdzniecību un seksuālu izmantošanu, kas saistīta ar IKT. Projekta mērķgrupas ir ne tikai to valdības un NVO speciālisti, kas sniedz palīdzību bērniem, kuri ir cilvēku tirdzniecības un seksuālās izmantošanas upuri, bet arī citām attiecīgām ieinteresētajām personām. Projekta izpētes ziņojums, kurā apkopota labākā prakse bērnu tirdzniecības un seksuālās izmantošanas novēršanā saistībā ar IKT, un pārbaudīts apmācības modulis ir projekta pievienotā vērtība. Pētījumu atskaite un apmācības modulis tiks izplatīti angļu valodā, kā arī valstu valodās starp ieinteresētajām personām Baltijas jūras reģionā un citās valstīs.

Plānots, ka trīs valstīs organizētās mācības kļūs par platformu turpmākai sadarbībai un zināšanu apmaiņai ieinteresētajām personām. Informācija, kas iekļauta gan darba izpētes ziņojumā, gan apmācības modulī, būs noderīga citai nozīmīgai drošības stiprināšanas sfērai reģionā, piemēram, cilvēku tirdzniecības novēršanā.

Projekts norisināsies līdz 2020. gada nogalei, un tā finansētājs ir Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts.

*“Strengthening the Prevention of Child Tracking and Child Sexual Exploitation Related to Information and Communication Technologies in the Baltic Sea Region’’