Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Stopiņos notiks Informatīvā diena „Riču Raču”!

Ievietots: 04.06.2014

    

Lai informētu Latvijā dzīvojošos trešo valstu valstspiederīgos par tiem pieejamiem informatīvajiem integrācijas resursiem, kā arī iepazīstinātu ar Latvijas kultūru un tradīcijām, šā gada 7. jūnijā nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskās politikas centrs Providus” Stopiņos rīko Informatīvo dienu „Riču Raču”.

No plkst. 10:00 – 13:00 pasākuma dalībniekiem būs iespēja doties ekskursijās pa Stopiņu novadu.

No plkst. 11:00 – 15:30  Upesleju internātpamatskolā/ rehabilitācijas centrā mazie „Riču Raču” dalībnieki varēs piedalīties Sprīdīša skolas radošajās nodarbībās.

No plkst. 16:00 – 17:30 ikviens varēs baudīt koncertu, piedalīties sporta aktivitātēs, kā arī uzzināt praktisku informāciju no speciālistiem par elektroniskiem resursiem  un pakalpojumiem, kas Latvijā ir pieejami trešo valstu valstspiederīgajiem*, lai nodrošinātu atbalstu ikdienas jautājumu risināšanā. 

Vairāk informācijas: 67898343, kontakti masu mediju pārstāvjiem: 29145314.

Nāc un baudi dienu kopā ar mums! :)

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

*Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Informatīvā diena Riču Raču Salaspilī | Patvērums Drošā Māja
Informatīvā diena "Riču Raču" Salaspilī
Informatīvā diena Riču Raču Ozolniekos | Patvērums Drošā Māja
Informatīvā diena "Riču Raču" Ozolniekos