Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

S.Zalcmanei piešķir prestižu Baltijas jūras reģiona balvu par cilvēktirdzniecības mazināšanu

Ievietots: 02.12.2017

2017.gada 29.novembrī, Stokholmā, Fotografiska muzejā, Baltijas jūras valstu padome (BJVP) sadarbībā ar Zviedrijas valdību pirmo reizi Baltijas jūras valstu reģionā pasniedza balvas par cīņu pret mūsdienu verdzību - cilvēku tirdzniecību. Balvas mērķis ir godināt cilvēku apņemšanos, centienus, radošumu un līderību cīņā pret cilvēku tirdzniecību. Kopumā balvai tika nominēti 15 pretendenti no Baltijas jūras reģiona valstīm, no kuriem BJVP darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību pārstāvji, izvērtējot katra kandidāta ieguldījumu cilvēku tirdzniecības apkarošanā, izvēlējās trīs laureātus.

Balvu saņēma: NVO “Patvērums “Drošā māja”” vadītāja Sandra Zalcmane (Latvija), NVO “Living for Tomorrow” direktore Sirle Blumberga (Igaunija) un “Stellit” direktore Maija Rusakova (Krievija).

Inga Ozoliņa, Rasa Saliņa, Lāsma Stabiņa, Marģers Krams, Sandra Zalcmane, Juris Bone, Gita Miruškina, Gunta Vīksne

No kreisās: Inga Ozoliņa, Rasa Saliņa, Lāsma Stabiņa, Marģers Krams, Sandra Zalcmane, Juris Bone, Gita Miruškina, Gunta Vīksne

Balvu pasniegšanas ceremoniju vadīja Henriks Šiferts (Henrik Schyffert) pazīstams Zviedrijas  režisors, mūziķis, TV un radio producents. Svinīgo balvu pasniegšanas pasākumu atklāja Zviedrijas Bērnu, veco ļaužu un dzimumu līdztiesības ministrijas valsts sekretāre Madelaine Harbi Samuelsone (Madeleine Harby Samuelsson). Savā uzrunā viņa uzsvēra nepieciešamību nodrošināt augstākā līmeņa palīdzību seksuālās ekspluatācijas upuriem un uzlabot likumdošanu un administratīvo struktūru efektīvākai cilvēku tirdzniecības novēršanai.

Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) ģenerāldirektore Maira Mora savā uzrunā uzsvēra cilvēku tirdzniecības problēmas aktualitāti, apmērus un dažādās formas, norādot, ka šī problēma nepazīst robežas, tā nesaudzē sievietes, vīriešus un bērnus un ir daudz tuvāka mūsdienu ikdienas dzīvei, nekā mēs domājam. “Šodien mums visiem tik nozīmīgā pasākuma veiksmes pamatā ir īpaša aura, kas piemīt tiem cilvēkiem, kuri ir mūsu vidū. Personības, kuras savu dzīvi ir veltījušas cilvēku tirdzniecības novēršanai un palīdzības sniegšanai cietušajiem. Es jūtos ārkārtīgi pagodināta satikt un būt kopā ar šiem cilvēkiem. Viņu apņemšanās, radošums, uzticība, misijas apziņa, kā arī patiesais prieks, ka viņu darbs un centieni ir pamanīti un novērtēti, ir tik izteikts, ka škiet gandrīz sataustāms,” norādīja M. Mora.

Par balvu saņēmējiem

Latvija

Sandra Zalcmane pirms vairāk nekā 18 gadiem uzsāka savu profesionālo karjeru kā sociālais darbinieks, strādājot ar cilvēku tirdzniecībā cietušām personām. Pateicoties Sandras iniciatīvai un līdzdarbībai, Latvijā tika izveidota profesionāla atbalsta sistēma - cilvēktirdzniecības upuru sociālā rehabilitācija, kas tiek nodrošināta un pilnveidota arī šobrīd. Ar mērķi attīstīt un sniegt praktisku palīdzību cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un legālajiem imigrantiem viņa ar domubiedriem 2007.gadā izveidoja NVO “Patvērums “Drošā māja””. Šobrīd viņas vadītā organizācija ir viena no diviem nacionālajiem palīdzības servisiem, kas nodrošina valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem, un gadījumu risināšanā cieši sadarbojas ar Iekšlietu, Ārlietu un Labklājības ministrijām un Tiesībsargu. Organizācija administrē arī diennakts bezmaksas uzticības konsultatīvo tālruņa līniju. Pēdējo astoņu gadu laikā Sandras virsvadībā ir tikuši īstenoti vairāk nekā 20 cilvēktirdzniecības prevences projekti un sabiedrības informēšanas kampaņas. Dažas no viņas projektu inovatīvajām idejām ir saņēmušas augstu starptautisku novērtējumu. Vairāk nekā desmit gadus Sandra par cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumiem vada mācības dažādu jomu profesionāļiem, tai skaitā pašvaldību sociālajiem un policijas darbiniekiem, pedagogiem, bāriņtiesu, bibliotēku darbiniekiem, kā arī lasa lekcijas augstskolās. Viņa ir izveidojusi 12 NVO koalīcijas platformu cilvēktirdzniecības mazināšanai Latvijā un cieši sadarbojas ar vairākām NVO CBSS dalībvalstīs, īstenojot kopīgus projektus un palīdzot cilvēku tirdzniecības upuriem.

Igaunija

Sirle Blumberga izveidoja palīdzības līniju cilvēku tirdzniecības upuriem, kas sekmīgi darbojas visā Igaunijas teritorijā. Caur šo palīdzības līniju viņa palīdzēja atklāt vienu no lielākajām cilvēku tirdzniecības seksuālās ekspluatācijas nolūkā lietām. Viņa nenogurstoši izglīto jauniešus, kā arī privātā sektora pārstāvjus, kā ievērot un atklāt cilvēku tirdzniecības un ekspluātācijas gadījumus.

Krievija

Maija Rusakova ir publicējusi neskaitāmus informatīvos materiālis, vadlīnijas un rokasgrāmatas par cilvēku tirdzniecību un prostitūciju. Viņai ir ārkārtīgi plaša pieredze sieviešu un bērnu tirdzniecības apkarošanā. Maija ir īstenojusi vairāk kā 40 projektus, ar mērķi novērst cilvēku tirdzniecību Krievijā un ārvalstīs.

Svinīgā pasākuma laikā Iekšlietu ministrijas pārstāve, Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa pasniedza Iekšlietu ministrijas apbalvojumus “Pateicība” Vinetai Polatsidei, Baltijas jūras valstu padomes Sekretariāta vecākai padomniecei, Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību vadītājai, un Anthony Jay Olsson, Baltijas jūras valstu padomes Mediju un komunikācijas nodaļas vadītājam par profesionālo ieguldījumu un atbalstu cilvēku tirdzniecības novēršanas aktivitāšu nodrošināšanā Baltijas jūras reģionam nozīmīgu projektu īstenošanā un Baltijas jūras reģiona dalībvalstu sadarbības un centienu cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā veicināšanā.

Pasākuma laikā viesi tika aicināti ziedot līdzekļus Zviedrijas nevalstisko organizaciju platformai, kas nodrošina visa veida nepieciešamo palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem.

Vairāk informācijas un foto: http://www.cbss.org/BSTAward/

S.Zalcmane saņem Baltijas jūras reģiona balvu par cilvēktirdzniecības mazināšanu

29. novembra vakarā, Stokholmā, Fotografiska muzejā, Baltijas jūras valstu padome sadarbībā ar Zviedrijas valdību pirmo reizi Baltijas jūras valstu reģionā pasniedza balvas par ieguldījumu cilvēku tirdzniecības mazināšanā. Viens no trijiem šīs prestižās balvas saņēmējiem ir mūsu mīļā kolēģe un "Patvērums "Drošā māja"" vadītāja Sandra Zalcmane, kura vairāk nekā 18 savas dzīves gadus ir veltījusi tam, lai Latvijā izveidotu un attīstītu atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, kā arī ikdienā sniedz praktisku atbalstu šai mērķa grupai.
Inga Ozoliņa, Rasa Saliņa, Lāsma Stabiņa, Marģers Krams, Sandra Zalcmane, Juris Bone, Gita Miruškina, Gunta Vīksne
Sandra Zalcmane
Rasa Saliņa,  Gita Miruškina, Sandra Zalcmane, Gunta Vīksne
Juris Bone, Inga Ozoliņa, Marģers Krams
Sandra Zalcmane
Maija Rusakova, Sandra Zalcmane, Sirle Blumberga