lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

"Talents on the move", 18.12.2013.

Par godu Starptautiskajai Migrantu dienai 18. decembrī, organizācijas "Patvērums "Drošā māja"" brīvprātīgie sadarbībā ar Rīgas Juridiskās augstskolas studentu asociāciju organizēja pasākumu "Talents on the move". Tā mērķis bija dot iespēju pasākuma dalībniekiem dalīties ar savu pieredzi, parādīt talantus, mācīties no citiem viesiem un dalībniekiem, atrast jaunus draugus un partnerus, kā arī vienkārši pavadīt piedzīvojumiem bagātu vakaru multikulturālā gaisotnē! Kā mums tas izdevās - foto galerijā! :) Šā gada 17. decembrī biedrība “Patvērums “Drošā māja”” ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu uzsākusi projekta „Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem” īstenošanu. Tā mērķis ir nodrošināt mērķa grupai regulāru un daudzpusīgu ilgtermiņa atbalstu pastāvīgai dzīvei Latvijā - sociālos, materiālos un juridiskos pakalpojumus, izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".