Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Talsos notiks seminārs par migrāciju "Bēgļi - Latvijā un pasaulē"

Ievietots: 11.04.2017

                  

Šā gada 25.aprīlī Talsu novada Pieaugušo izglītības centrā, Kareivju ielā 7 (Lielajā zālē), Talsos, notiks seminārs - diskusija "Bēgļi - Latvijā un pasaulē", ko organizē biedrība "Patvērums "Drošā māja"" projekta "Informācijas centrs imigrantiem" ietvaros.

Semināra mērķis ir paplašināt dažādu pašvaldību institūciju speciālistu, pašvaldību iedzīvotāju un kopumā sabiedrības zināšanas par aktuālajiem migrācijas procesiem, patvēruma sistēmu, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijā.

Semināru vadīs pieredzējuši jomas profesionāļi: Sandra Zalcmane - biedrības "Patvērums "Drošā māja"" vadītāja/ sociālā darbiniece, Alvis Šķenders - biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jurists/ klientu konsultants un Gita Miruškina – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” juriste/ klientu konsultante.

Semināra tēmas: biedrības "Patvērums "Drošā māja"" pieredze darbā ar imigrantiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu; projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros īstenotās aktivitātes un pieejamie pakalpojumi; priekšstats par patvēruma sistēmu Latvijā; ieskats terminos – trešo valstu valstspiederīgais, bēglis, persona ar alternatīvo statusu, termiņuzturēšanās atļauju saņēmis imigrants, pastāvīgo uzturēšanos atļauju saņēmis imigrants; priekšstats par atšķirīgām klientu grupām – patvēruma meklētāji, bēgļi, personas ar alternatīvo statusu, nepavadīti nepilngadīgi patvēruma meklētāji; patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu tiesības un pienākumi; nodarbinātības, sociālās drošības, izglītības pieejamība bēgļiem; bēgļu sociālekonomiskā iekļaušana: esošā situācija un rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā; tulku pakalpojuma pieejamība un nodrošināšanas kritēriji. Programmas diskusijas daļā plānota tikšanās ar mērķa grupu.

Uz šo semināru aicinām pieteikties valsts un pašvaldību iestāžu speciālistus no Talsu, Mērsraga, Rojas, Dundagas, Kandavas, Sabiles un citiem Kurzemes novadiem.

"Bēgļi - Latvijā un pasaulē" programma<<

Pieteikšanās semināram notiek līdz 21. aprīlim, nosūtot e-pastu uz ici.liepaja@gmail.com - norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto iestādi un kontakttālruni.

Papildu informācijai: Līga Krēsliņa, reģionālā "Informācijas centrs imigrantiem" kontaktpunkta "Kurzeme" Liepājā vadītāja, mob. tālrunis: +371 25719118, e-pasts: ici.liepaja@gmail.com

Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.