Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Tiekas cilvēku tirdzniecības novēršanā strādājošie

Ievietots: 12.12.2022

Piektdien, 9. decembrī biedrības “Patvērums “Drošā māja”” telpās tikās speciālisti, kas Latvijā strādā cilvēku tirdzniecības novēršanas un prevences jomā. Tikšanās mērķis bija pārrunāt 2022. gadā paveikto un apzināt 2023. gada izaicinājumus un ieceres.

Gita Miruškina, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” juriste, prezentēja datus, kas atspoguļo biedrības šī gada darbu cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā. Atbalsts un rehabilitācija sniegta 28 klientiem, no tiem 13 palīdzības sniegšana uzsākta šajā gadā; 8 ir Latvijas pilsoņi, 2 nepilsoņi, 3 ārvalstu pilsoņi. 6 gadījumos klienti cietuši no darba ekspluatācijas, 4 no seksuālās ekspluatācijas, 3 piespiesti slēgt fiktīvās laulības. Arī Iluta Lāce, centra “MARTA” vadītāja, dalījās ar statistiku, kas rāda “MARTAS” paveikto šajā gadā.

Kā Latvijas normatīvā regulējuma priekšrocību sanāksmes dalībnieces minēja faktu, ka oficiālu izvērtējumu par cilvēku tirdzniecības faktu var sniegt ne tikai policija, bet arī jomā strādājošās organizācijas.

Savukārt jaunajā gadā risinājumu gaida situācijas, kad palīdzība jāsniedz sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem. Ja sieviete šādā situācijā ir vienīgā aprūpētāja (un visbiežāk tas ir tieši tā), tad viņa nevar saņemt rehabilitāciju, kas saistās ar prombūtni no dzīvesvietas. Trūkst atbalsta mehānisma un finansu līdzekļu, lai būtu, kas parūpējas par bērniem, kamēr māte saņem palīdzību. Diemžēl līdz šim šādās situācijās cietušās saprotamu iemeslu dēļ no rehabilitācijas, kas prasa prombūtni, atsakās.

Cilvēku tirdzniecība ir parādība, par ko bieži nezinātājs vaicā: vai tad mums Latvijā kas tāds notiek? Tomēr šis noziegums mēdz notikt arī Latvijā un ar Latvijas iedzīvotājiem – ārzemēs.  Tie ir konkrēti cilvēki, kuri cieš, un kuriem, kad ekspluatācijas fakts konstatēts, nepieciešams daudz psiholoģiskas, juridiskas, sociālas un cita veida palīdzības, lai spētu atgriezties dzīvē uz drošākiem pamatiem.  Tieši ar to arī turpmāk, savstarpēji sadarbojoties, turpinās strādāt “Patvērums “Drošā māja””, centrs “MARTA”, Labklājības ministrija un Iekšlietu ministrija.

Tikšanās norisinājās ar "Philip Morris Latvia" finansiālu atbalstu.

2022. gada nogalē tiekas cilvēku tirdzniecības novēršanā strādājošie