Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Trešo valstu pilsoņi izmanto bezmaksas konsultācijas

Ievietots: 09.12.2015

                 

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka tās speciālisti trešo valstu pilsoņiem* novembrī snieguši kopumā 102 konsultācijas. Līdzīgi kā iepriekšējā mēnesī – vislielākā interese bijusi par uzturēšanās atļaujām, to pagarināšanu, uzņēmējdarbības uzsākšanu un nodokļu sistēmu Latvijā.

 “Pārsvarā klienti izvēlas tikties un izrunāties klātienē, jo tā ir iespēja mums uz vietas izskatīt dažādus viņa līdzpaņemtos ar apskatāmo jautājumu saistītus dokumentus,” stāsta viens no organizācijas konsultantiem - jurists Alvis Šķenders. Lielākais klientu īpatsvars bijis no tādām valstīm kā Ukraina un Krievija. Statistika liecina, ka novembrī klātienē sniegtas kopumā 62 konsultācijas, telefoniski – 36, bet ar e-pasta starpniecību pie biedrības vērsušies pēc padoma 4 reizes.

A.Šķenders norāda, ka klienti - trešo valstu pilsoņi, tai skaitā bēgļi un personas ar alternatīvo statusu, par iespēju bezmaksas saņemt sociālu un juridisku palīdzību, galvenokārt ir uzzinājuši ar “Patvērums “Drošā māja”” oktobrī izvietotās informācijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un nevalstiskajām organizācijām, tai skaitā mazākumtautību biedrībām, starpniecību.

Ar mērķi noskaidrot trešo valstu pilsoņu vajadzības un apmierinātību ar saņemto pakalpojumu, biedrības mājas lapā www.patverums-dm.lv ir izveidota un pieejama klientu apmierinātības aptauja - latviešu, krievu un angļu valodās.

“Patvērums “Drošā māja”” atgādina, ka bezmaksas konsultācijas līdz 2016.gada 31.janvārim tiek nodrošinātas pa tālruni +371 25565098, e-pastu: konsultacijas@patverums-dm.lv, kā arī klātienē – „Patvērums „Drošā māja”” telpās Lāčplēša ielā 75-9, Rīgā. Konsultācijas tiek nodrošinātas latviešu, krievu un angļu valodās.

Konsultācijas tiek sniegtas, pamatojoties uz 2015. gada 17. septembrī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” noslēgto līdzdarbības līgumu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu trešo valstu pilsoņu integrācijai. Tajā paredzēts, ka no šā gada 1. oktobra biedrība nodrošina integrācijas atbalsta pasākumus trešo valstu pilsoņiem, tai skaitā, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Plānots, ka līguma ietvaros četru mēnešu laikā tiks veikta arī trešo valstu pilsoņu vajadzību izzināšana integrācijas Latvijā procesa uzlabošanai.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. #bēglis

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com