Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Trešo valstu pilsoņus aicina izmantot bezmaksas konsultācijas

Ievietots: 10.11.2015

                 

Nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja””, kas no šā gada 1.oktobra līdzdarbības līguma ar Kultūras ministriju ietvaros nodrošina integrācijas atbalsta pasākumus trešo valstu pilsoņiem*, tai skaitā, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, informē, ka oktobrī kopumā tās speciālisti snieguši 102 konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem.

Vislielākā interese un jautājumi mērķa grupai bija par tādām tēmām kā: iespējas apgūt latviešu valodu; uzturēšanās atļaujas un citi ar migrāciju saistīti jautājumi; bērnu pabalsti; uzņēmējdarbība, tai skaitā, firmu reģistrācija, nodokļu sistēma; darba tiesiskās attiecības; laulību šķiršana. Organizācijas speciālisti norāda, ka konsultāciju ietvaros sniegta nepieciešamā palīdzība arī vēstuļu, iesniegumu sagatavošanā valsts institūcijām, informācijas par sociālo pakalpojumu pieejamību un valsts iestāžu lēmumu izskaidrošanā.

Viens no „Patvērums „Drošā māja”” konsultantiem - jurists Alvis Šķenders atzīmē, ka, ņemot vērā dažādās valstis, no kurām nāk klienti, pārsvarā konsultāciju starpniekvaloda ir bijusi angļu un krievu. Visbiežāk trešo valstu pilsoņi konsultācijas vēlējušies saņemt klātienē – kopumā 77 reizes. Telefoniski sniegtas 23 konsultācijas, savukārt ar e-pasta starpniecību nodrošinātas 2 konsultācijas.

„Mūsu prakse rāda, ka individuāla pieeja sociālo gadījumu risināšanā dod vispozitīvāko risinājumu, tāpēc ir ļoti būtiski, ka klientiem ir iespēja saņemt šādu atbalstu no valsts. Tas palīdz cilvēkiem ne tikai padziļināti izprast savu problēmu un kopīgi ar konsultantu atrast individuālu risinājumu, bet arī sniedz iespēju iegūt vairāk informācijas par savām tiesībām un iespējām Latvijas Republikā," norāda A.Šķenders un aicina trešo valstu pilsoņus būt aktīviem un izmantot šo unikālo iespēju.

Bezmaksas konsultācijas līdz 2016.gada 31.janvārim tiek nodrošinātas pa tālruni +371 25565098, e-pastu: konsultacijas@patverums-dm.lv, kā arī klātienē – „Patvērums „Drošā māja”” telpās Lāčplēša ielā 75-9, Rīgā.

Konsultācijas tiek sniegtas, pamatojoties uz 2015. gada 17. septembrī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” noslēgto līdzdarbības līgumu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu trešo valstu pilsoņu integrācijai. Tajā paredzēts, ka no šā gada 1. oktobra biedrība nodrošina integrācijas atbalsta pasākumus trešo valstu pilsoņiem, tai skaitā, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Plānots, ka līguma ietvaros četru mēnešu laikā tiks veikta arī trešo valstu pilsoņu vajadzību izzināšana integrācijas Latvijā procesa uzlabošanai.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. #bēglis

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com