Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Trešo valstu valstspiederīgie latviešu sarunvalodu apgūst Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Ievietots: 13.02.2015

Šā gada 13.februārī latviešu sarunvalodas kluba dalībnieki - Trešo valstu valstspiederīgie - apmeklēja Gaismas pili - Latvijas Nacionālo Bibliotēku (LNB), kuras grāmatu krājums satur vairāk kā 4 miljonus vienību un aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. 

Ēkā Mūkusalas ielā 3 jeb Gaismas pilī Latvijas Nacionālā bibliotēka atrodas kopš 2014. gada. Bibliotēkas ēku projektējis pasaulē atzītais latviešu izcelsmes arhitekts Gunārs Birkerts (ASV) un tā ir viena no nozīmīgākajām kultūras būvēm 21. gadsimtā Latvijā. 

Ekskursija notika latviešu valodā gida pavadībā. Tās laikā dalībnieki viesojās dažādu nozaru lasītavās, apmeklēja izstādi „Lauku ļaudis”, kā arī iepazinās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5.stāvā esošo Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvi, kurā atrodas viena no svarīgākajām Latvijas kultūras mantojuma sastāvdaļām – Krišjāņa Barona Dainu skapis.

Jau kopš šā gada 8.janvāra projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" aktivitāšu ietvaros tiek piedāvāti latviešu valodas kursi sešās Latvijas pilsētās - Alūksnē, Balvos, Liepājā, Olainē, Stopiņos, Rīgā, nodarbības organizējot dažādiem valodu līmeņiem, galvenokārt iesaistot seniorus, jauniešus, ārvalstu studentus – Trešo valstu pilsoņus. Visās iepriekšminētajās pilsētās tiks piedāvāti arī latviešu sarunvalodas klubi – iepazīstinot mērķa grupu ar Latvijas kultūru, tradīcijas, vēsturi, kultūrēsturiskos objektus, piesaistot vietējas nozīmes kopienu resursus – muzejus, bibliotēkas, skolas, kultūras centrus -  tādējādi mazinot psiholoģisko barjeru uzsākt runāt latviešu valodā.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" (granta līguma Nr. IF/2013/1.a./1) īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Gaismas pils apmeklējums, 13.02.

Šā gada 13.februārī latviešu sarunvalodas kluba dalībnieki - Trešo valstu valstspiederīgie - apmeklēja Gaismas pili - Latvijas Nacionālo Bibliotēku (LNB), kuras grāmatu krājums satur vairāk kā 4 miljonus vienību. LNB pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma veidošana, mūžīga glabāšana un tā ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" (granta līguma Nr. IF/2013/1.a./1) īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 13.02.2015.