Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Trīs novados notikuši semināri par trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējām

Ievietots: 26.02.2015

Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar Trešo valstu pilsoņiem” ietvaros februārī notikuši trīs informatīvi semināri par Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējām Stopiņos, Alūksnē un Balvos. Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti informē, ka kopumā apmācībās piedalījās vairāk nekā 50 pārstāvji no dažādām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī šo novadu iedzīvotāji.

“Semināru apmeklētājiem vislielākā interese bija par Trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību, tiem pieejamām sociālajām garantijām. Tā kā cilvēkiem nebija skaidras būtiskākās atšķirības starp pastāvīgajām un terminētajām uzturēšanās atļaujām, sniedzām skaidrojošu informāciju arī par šiem jautājumiem. Diskusiju ietvaros dalībnieki interesējās par Eiropas Savienības (ES) pastāvīgā iedzīvotāja statusu, kuram ir atviegloti nosacījumi ceļošanai pa ES un uz kuru ir iespējams pretendēt arī nepilsoņiem,” informē projekta vadītājs Alvis Šķenders.

Projekta ietvaros martā notiks vēl divi vienas dienas informatīvie semināri – Olainē un Ozolniekos. To ietvaros būs iespējams uzzināt par migrācijas politiku un imigrantu integrācijas iespējām Latvijā, par dažādām Trešo valstu valstspiederīgo* grupām, kā arī piedalīties diskusijā par pieredzi darbā ar Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jautājumu risināšanu.

Lai pilnveidotu un paplašinātu dažādu institūciju un profesionāļu sadarbību darbam ar Trešo valstu pilsoņiem* un stiprinātu to prasmes un spēju īstenot integrācijas pasākumus, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar sadarbības partneri biedrību „Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija”, 2014.gada 28.novembrī uzsāka projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar Trešo valstu pilsoņiem” īstenošanu, kurš noritēs līdz 2015.gada jūnijam.

Projekta ietvaros tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas vērstas uz speciālistu kompetences paaugstināšanu veidojot starpkultūru dialogu: apmācību kurss „Trešo valstu valstspiederīgais – institūciju klients”; pēcapmācību praktiskais treniņseminārs profesionāļu kompetences uzlabošanai; augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem; informatīvais seminārs „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas”.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4

Seminārs Balvos, 11.02.

Šā gada 11.februārī Balvos notika informatīvs seminārs „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas”. Tā ietvaros bija iespējams uzzināt par migrācijas politiku un imigrantu integrācijas iespējām Latvijā, par dažādām Trešo valstu valstspiederīgo* grupām. Notika arī diskusija par pieredzi darbā ar Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jautājumu risināšanu. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4