lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Ukraiņu kultūras pēcpusdiena Ānē pulcējusi sešu kultūru pārstāvjus

Ievietots: 28.08.2017

                      

Šā gada 25. augustā Ozolnieku novada Ānes pagasta “Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā” notika ukraiņu kultūras pēcpusdiena, kura pulcēja sešu kultūru pārstāvjus, lai kopīgā pasākumā izzinātu ukraiņu kultūru un tradīcijas. Pasākumu rīkoja novadā dzīvojošie ukraiņu tautības pārstāvji kopā ar Informācijas centra imigrantiem (ICI) reģionālā kontaktpunkta Zemgalē darbiniekiem un brīvprātīgajiem. 

Kopumā vairāk nekā 50 dalībnieki - ukraiņi, krievi, ķīnieši, kurdi, arābi un latvieši – kopīgi klausījās ukraiņu emocionālās dziesmas un izveidoto prezentāciju par Ukrainu. Dalībniekiem bija arī iespēja apskatīt ukraiņu košos izšuvumus rokdarbos. Kultūras pēcpusdienā kopīgi tika izspēlēta arī jautājumu-atbilžu spēle, izzinot faktus arī par citām valstīm, jo dalībnieki kopā pārvaldīja sešas valodas un katram bija prieks stāstīt par savu kultūru. Pasākuma rīkotāji visus cienāja ar ukraiņu nacionālajiem ēdieniem - tradicionālo ukraiņu boršču, pildītām pankūkām, biezpiena vareņikiem un citiem sarūpētajiem gardumiem.

Ņemot vērā, ka vairums no dalībniekiem apgūst latviešu valodu, silti pateicības vārdi tika veltīti latviešu valodas skolotājai. Pasākuma noslēgumā visi Draudzības aplī izteica savas atziņas par sadarbības nozīmi citu kultūru izzināšanā un integrācijā.

“Iepazīstot katras tautas kultūru un pārvarot valodas barjeru, integrācija kļūst vieglāka. Ikdienas komunikācija ir salauzusi arī iekšējo aizspriedumu mūrus. Tuvāk izzinot Latvijas cilvēkus, vēsturi, kultūru, svētkus, tradīcijas un mācību procesā iegūstot jaunus draugus, tagad šeit jūtamies mājīgi un silti,” iespaidos dalījās pasākuma dalībnieki.

“Tas ir vienreizēji – baudīt vienkopus tik dažādas kultūras un valodas! Ļoti ceram, ka šī dažādu kultūru iepazīšanas tradīcija tiks turpināta un mēs varēsim iepazīt un uzzināt vēl daudz jauna no Latvijā dzīvojošiem dažādu tautību pārstāvjiem!”

Šis bija jau ceturtais Zemgales reģionā organizētais nacionālo kultūras dienu pasākums, no kuriem divi ir notikuši Ozolnieku novadā. 13.augustā Ozolnieku vidusskolas zaļajā klasē notika ķīniešu kultūras pasākums, kurā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieku, tai skaitā ukraiņi, krievi un latvieši.

Paldies Ānes Jauniešu centram par uzņemšanu, pasākuma rīkotājiem un brīvprātīgajiem par sirsnīgo norisi!

ICI darbojas kā vienas pieturas aģentūra, nodrošinot informāciju un atbalstu personām, kas Latvijā ieradušās no valstīm ārpus Eiropas Savienības, dodot profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējiem visās Latvijas pašvaldībās, koordinējot pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām. ICI biroji atrodas Rīgā un četros kontaktpunktos – Kurzemē (Liepājā), Vidzemē (Cēsīs), Latgalē (Daugavpilī), Zemgalē (Jelgavā). Kontakti<<

Informācijas centrs imigrantiem tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Centra darbību nodrošina un attīsta biedrība „Patvērums „Drošā māja”. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Ukraiņu kultūras pēcpusdiena Ānē
Šā gada 25. augustā Ozolnieku novada Ānes pagasta “Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā” notika ukraiņu kultūras pēcpusdiena, kura pulcēja sešu kultūru pārstāvjus, lai kopīgā pasākumā izzinātu ukraiņu kultūru un tradīcijas. Pasākumu rīkoja novadā dzīvojošie ukraiņu tautības pārstāvji kopā ar Informācijas centra imigrantiem (ICI) reģionālā kontaktpunkta Zemgalē darbiniekiem un brīvprātīgajiem. Informācijas centrs imigrantiem tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Centra darbību nodrošina un attīsta biedrība „Patvērums „Drošā māja”. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1. Ievietots 30.08.2017.