Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Uzsākta divu projektu realizācija!

Ievietots: 06.03.2011

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" kopš 2011. gada 7. marta uzsākusi īstenot projektu "Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem".

Tā mērķis ir uzlabot to speciālistu kompetenci, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem; izveidot un aprobēt formālās un neformālās izglītības apmācību modeli pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālajiem darbiniekiem, kuri nodrošina pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta ietvaros sociālie darbinieki no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām tiks apmācīti integrācijas un starpkultūru komunikācijas jautājumos, tiks novadīti kursi "Pēcapmācību konsultatīvais atbalsts kompetences uzlabošanai", kā arī tiks izgatavoti četri vizuālie materiāli ar labas prakses piemēriem.

Projekta realizēšana paredzēta četrus mēnešus - no 2011. gada marta līdz jūnijam.

Daļa projekta aktivitāšu notiks Rīgā, bet daļa - Latvijas teritorijā.

Projekta budžets sastāda Ls 29 980,63.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

2. 2011. gada martā biedrība uzsākusi projekta "Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem" realizāciju.

Projekta mērķis ir veicināt trešo valstu valstspiederīgo līdzdalību pilsoniskās sabiedrības attīstībā un interešu pārstāvībā, attīstīt šīs mērķa grupas latviešu valodas prasmes un tiem sniegtos sociālos pakalpojumus, tādējādi paaugstinot iespējas veiksmīgi integrēties un iekļauties Latvijas sabiedrībā.

Projekta realizācijas laiks - no 2011. gada marta līdz jūnijam.

Projekta budžets Ls 28 732,05.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

Projekta „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2009/3.1./13) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2009/1.1./11) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.