Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Uzsākta projekta "Mājoklis" realizācija

Ievietots: 22.03.2013

   

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, kas aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā, darbojas kā aktīva citu NVO, valsts un pašvaldību partnere, uzsākusi Eiropas Bēgļu fonda (EBF) projekta “Mājoklis” (līguma nr. AK/PDM/EBF/2012/2) īstenošanu.

Tā mērķis ir nodrošināt bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, ģimenēm finansiālu palīdzību mājokļa jautājumu risināšanai pēc valsts noteiktā pabalsta, kas sedz uzturēšanās izmaksas Latvijas Republikā beigām, lai veicinātu un sekmētu to iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Plānots, ka projekta gaitā palīdzība tiks sniegta 8 bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, ģimenēm ar mazgadīgiem bērniem.

Projekta vadītājs A.Šķenders uzsver: “Biedrība, jau vairākus gadus īstenojot Eiropas Bēgļu fonda līdzfinansētus projektus par materiālo un cita veida palīdzību bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, ir uzkrājusi lielu pieredzi darbā ar šo mērķa grupu. Tāpēc arī tika izvērtēta iespēja piedalīties projektu konkursā par palīdzības sniegšanu mājokļa jautājumu risināšanā un saņemts finansējums šo aktivitāšu īstenošanai. Jāsaka, ka arī mūsu klienti ir ļoti gandarīti, ka biedrībā varēs saņemt šāda veida palīdzību".

Projekta realizācija paredzēta no 2013. gada 1. marta līdz 2013. gada 30. novembrim. Budžets ir Ls 20 381.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.