lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Uzsākts projekts cilvēku tirdzniecības prevencei un cietušo atbalstam

Ievietots: 09.11.2017

   

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” šā gada 1.novembrī uzsākusi projektu „Atbalsta pasākumi cilvēktirdzniecības upuriem III”, kura ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes, kas vērstas uz jomas speciālistu un kopumā sabiedrības informēšanu, gan arī uz tieša atbalsta sniegšanu no cilvēktirdzniecības cietušām personām.

Lai iepazītos ar cilvēktirdzniecības problemātiku, tai skaitā, definīciju, tiesisko regulējumu, ekspluatācijas veidiem, vervēšanas metodēm, cietušo identifikāciju, kā arī sociālo rehabilitāciju, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” 7.novembrī īstenoja pirmo no projekta aktivitātēm – vienas dienas semināru, kurā piedalījās 20 dažādu jomu speciālisti.

No 11.-12.novembrim pirmo reizi Latvijā notiks īpaša divu dienu nometne cilvēku tirdzniecības upuriem. Nometnes laikā ar dažādām neformālām izglītības metodēm tās dalībniekiem tiks sniegts psihoemocionālais atbalsts.

Lai pievērstu plašas sabiedrības uzmanību cilvēktirdzniecības tematikai un pasargātu cilvēkus no iekļūšanas šajā mūsdienu verdzībā, projekta īstenotāji, sadarbojoties ar īpaši šim nolūkam piesaistītu radošo komandu, plāno sakomponēt dziesmu un radīt videoklipu par cilvēktirdzniecību.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 1.novembris – 2018.gada 28.februāris. Projektu finansiāli atbalsta „Philip Morris International”.