Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Uzsākts projekts „Tālu no dzimtenes – tomēr mājās”

Ievietots: 21.05.2014

    

Biedrība „Ritineitis”, piesaistot sadarbības partneri „Patvērums „Drošā māja””, uzsākusi īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītu projektu „Tālu no dzimtenes – tomēr mājās”. Tā mērķis ir nodrošināt trešo valstu valsts piederīgo un Latvijas sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā, kā arī attīstīt vietējās kopienas sadarbību ar mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām, piesaistot reģionālo nevalstisko organizāciju resursus. Projekta aktivitātēs iesaistīs trešo valstu piederīgos – seniorus un ģimenes ar bērniem, kuriem būs iespēja piedalīties kopīgos pasākumos, kas veicinās gan projekta tiešās mērķa grupas, gan Latvijas senioru saliedēšanos, iekļaušanos sabiedrībā un atbalstu. Projekta norises laiks: 2014. gada 30.aprīlis 2014. gada 30. jūnijs. 

Aktivitātē „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” notiks trīs dienu integrācijas pasākumi divām mērķa grupām – senioriem un ģimenēm ar bērniem, tai skaitā ģimenēm ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Tā kā pasākumi būs interaktīvi un izglītojoši, tie veicinās trešo valstu valsts piederīgo – senioru, ģimeņu ar bērniem un Latvijas pilsoņu aktīvu sadarbību.

No 22. līdz 25. maijam Balvos un Gulbenes novada Stāmerienā notiks integrācijas pasākumi senioriem. Programmā plānota ekskursija pa Balvu pilsētu, darbošanās latviskās tautas mākslas darbnīcās, gatavojot sveces, ziepes, rokdarbus no filca un citiem materiāliem, daloties jauniegūtajās zināšanās ar citiem.  Būs iespēja apskatīt Vēršukalna muzeju Viļakas novadā un redzēt maizes cepšanu, kā arī iepazīties ar seno latgaļu krāsni. Paredzēts, ka pasākumā visus priecēs folkloras kopas uzstāšanās. Papildu senioriem plānota ekskursija pa Viļakas pilsētu, iepazīšanās ar Stāmerienas vēsturi, tradīcijām, pili, bānīti, baznīcas apskate. Plānots seminārs "Latviešu valodas apgūšanas iespējas Latvijā", praktiskās nodarbības MOODLE vides lietošanai (paralēlās sesijas), praktiskās nodarbības un diskusija "Imigrantiem pieejamie resursi Latvijā. Sadarbības nozīme integrācijas procesā". Aktivitātes ietvaros būs iespējams arī iesaistīties meistardarbnīcās Dundenieku ceplī un noskatīties filmu „Vāpes dziesma”.

No 30. maija līdz 2. jūnijam teātra mākslu iepazīs ģimenes ar skolas vecuma bērniem. Teorētiskās lekcijās viņi uzzinās par imigrantiem pieejamiem resursiem Latvijā valodas apguvē un pilsonības ieguvē. Būs iespēja praktiski uzsākt sadarbības partnera projektos izstrādāto latviešu valodas apguvi MOODLE vidē, dažādās meistardarbnīcās varēs iepazīt Ziemeļlatgales kultūrvēsturisko mantojumu - Latgales keramiku, latvisko kūku cepšanas tradīcijas. Savukārt kopīgi  veidota teātra izrāde, latviešu kino mākslas pasaules iepazīšana saliedēs minētās mērķgrupas.

Lai vecāki  varētu pilnvērtīgi apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, attīstīt latviešu sarunvalodu, iepazīt latviešu kino repertuāru, kā arī veidot starpkultūru teātri „Visa pasaule spēlē teātri”, bērnu nodarbības atbilstoši viņu vecumam tiks organizētas atsevišķi. Tā kā Dundenieku keramikas darbnīca atrodas Bērzpils pagasta Saksmalē, būs iespēja gan apskatīt vienīgo profesionālo keramiķu Balvu reģionā Dundenieku veidotos darbus, gan noskatīties videofilmu „Vāpes dziesma”, kurā uzskatāmi parādīts, kā no māla pikas top trauks. Projekta dalībniekiem būs iespēja iemēģināt roku māla arī trauku radīšanā.

Ģimenes ar bērniem šīs aktivitātes ietvaros varēs iepazīties ar Seno latgaļu krāsni un maizes ceļu no sēklas līdz galdam. Integrācijas pasākumu iemūžinās fotogrāfijās, un katrs dalībnieks līdzi varēs saņemt foto kolāžu no trīs dienu kopā būšanas.

Vietējā gide stāstīs par senajām Latgales pilsētām – Balviem un Viļaku, to kultūrvēsturisko mantojumu, vietējām tradīcijām.

Integrācijas pasākuma noslēgumā rādīs jaunizveidoto teātra uzvedumu, apgūtās dejas un dziesmas. 

Šīm aktivitātēm var pieteikties, zvanot pa tālruņiem Marutai- 26162614, Zinaidai- 29203754. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvus projekta pasākumus, biedrība ir piesaistījusi sadarbības partneri „Patvērums „Drošā māja””, kas ir viena no vadošajām Latvijas organizācijām, kura nodrošina pakalpojumus un atbalstu dažādām imigrantu grupām.  Projekta finansējums ir 46 788,11 eiro.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta „Tālu no dzimtenes – tomēr mājās” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Ritineitis".

Informāciju sagatavoja:

Zinaida Logina, biedrības „Ritineitis” sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: zinaida.logina@inbox.lv