lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Uzsver starpvalstu sadarbības nozīmi cilvēktirdzniecības apkarošanā

Ievietots: 22.11.2012

22. novembrī un 23. novembrī, viesnīcā Albert Hotel, Dzirnavu ielā 33, Rīgā, norisinājās Iekšlietu ministrijas sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes Rīgas biroju organizētais reģionālais seminārs par cilvēktirdzniecības gadījumu izmeklēšanu un noziedznieku kriminālvajāšanu un notiesāšanu. Seminārā piedalījās arī "Patvērums "Drošā māja"" pārstāvji.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, atklājot semināru atzina, ka cilvēktirdzniecības problēma ir risināma starpvalstu sadarbības ietvaros. Ministrs norādīja, ka cīņā pret cilvēktirdzniecību ir jāsadarbojas gan upuru izcelsmes valstīm, gan tranzītvalstīm, gan saņēmējvalstīm, pilnveidojot izpratni par cilvēktirdzniecības problemātiku.

Seminārā piedalās policisti, prokurori, tiesneši un NVO pārstāvji no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Norvēģijas un Krievijas.

Latvijas pārstāvji seminārā atzina, ka organizētās noziedzības iesaistīšanās cilvēktirdzniecībā tiek stingri kontrolēta pateicoties tam, ka tieši Latvijā ir vieni no efektīvākajiem normatīvajiem aktiem cilvēku tirdzniecības apkarošanai Eiropas Savienībā. Piemēram, Latvijas Krimināllikuma pants par personas nosūtīšanu seksuālu pakalpojumu sniegšanai ar tās piekrišanu kriminalizē vienu no cilvēktirdzniecības veidiem, un mērķtiecīgu cilvēktirdzniecības apkarošanas pasākumu rezultātā Latvijā ir panākts, ka cilvēktirdzniecība preventīvi tiek pārtraukta jau tās sākotnējā stadijā un lai notiesātu cilvēktirdzniecības organizētājus, nav nepieciešams cilvēktirdzniecības upuris. Tādas iespējas nav citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, līdz ar to jau vairāku gadu garumā ļauj saglabāt Latvijai cilvēku tirdzniecības apdraudējumus pēc iespējas zemākā līmenī.

Pozitīvi novērtēts arī tas, ka Latvijā ir pārdomāta operatīvā un izmeklēšanas darba metodika. Valsts policija cilvēktirdzniecības apkarošanas un ar to saistīto organizēto seksuālās ekspluatācijas apkarošanas nolūkā jau gadiem mērķtiecīgi novirza resursus, lai identificētu un savāktu nepieciešamos pierādījumus pret šo noziedzīgo nodarījumu organizatoriem, kā rezultātā tiek panākti notiesājoši spriedumi.

Semināra laikā tiek sniegta informācija par labāko praksi cilvēktirdzniecības gadījumu izmeklēšanā, kriminālvajāšanā un iztiesāšanā. Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Krievijas pārstāvji dalās pieredzē par efektīvākajiem veidiem kā katra konkrētā valsts vēršas pret cilvēktirdzniecību kā vienu no šobrīd aktuālām noziedzības formām.

Seminārs ir daļa no Ziemeļvalstu Ministru padomes projekta „Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Krievijas sadarbība cīņai pret cilvēku tirdzniecību – reģionālā sadarbība starp tiesu, tiesībaizsardzības un sociālajām iestādēm” („Nordic, Baltic, Russian Cooperation on the Fight against Human Trafficking - Regional cooperation across Juridical, Law enforcement, Social authorities”).

Informācijas pirmavots: http://iem.gov.lv/lat/aktualitates/informacija_medijiem/?doc=26181

Biedrības vadītāja Sandra Zalcmane

Juriste Gita Miruškina

 

Informāciju ievietoja:

Rasa Saliņa

(+371) 22026355

rasa.salina@gmail.com