Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Uzticības tālrunis ir operatīvākais veids, kā iegūt informāciju no speciālistiem

Ievietots: 20.03.2014

   

Pērnā gada augustā projekta „Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros darbu uzsāka Latvijā pirmais Uzticības tālrunis (+371) 28612120. Tālruņa līnija tika izveidota, lai ikviens interesents varētu saņemt informāciju par nepieciešamo rīcību konkrētajā situācijā un izmantot to kā vienu no resursiem, ja ir nepieciešama palīdzība cilvēku tirdzniecības gadījumos Latvijā vai ārvalstīs. 

Lai nodrošinātu kvalitatīva pakalpojuma veidošanas pamatus, šī tālruņa operatoriem regulāri notiek praktiskās apmācības, kurās zināšanas apgūst un papildina četri šī tālruņa operatori un brīvprātīgie. Praktikumu-apmācību laikā tiek analizētas konkrētas situācijas, ar kurām nākas saskarties ikdienā, risinot dažādus sociālos gadījumus, izspēlēta operatoru rīcība, kādā veidā norit komunikācija starp konsultantu un klientu. Apmācītie operatori telefoniski sniedz konsultācijas un palīdz zvanītājam izvērtēt, vai konkrētā situācijā, dodoties strādāt, mācīties vai braucot uz ārzemēm cita iemesla dēļ, pastāv cilvēku tirdzniecības risks; informē par nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem, cilvēku tirdzniecības formām, pieejamajiem pakalpojumiem un atbildīgajām institūcijām ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs (Īrija, Kipra, Lielbritānija u.c.), kurās ir identificēts lielākais cilvēku tirdzniecības upuru no Latvijas skaits.

Kādi ir galvenie iedzīvotāju jautājumi, zvanot uz Uzticības tālruni, stāsta viena no biedrības “Patvērums “Drošā māja”” tālruņa operatorēm Gita Miruškina.

“Tā kā Uzticības tālrunis ir operatīvākais veids, kā var iegūt informāciju no speciālistiem, iedzīvotāji labprāt šo iespēju izmanto. Visbiežāk cilvēki jautā padomu, kā rīkoties situācijā, ja viņiem šķiet, ka ir nokļuvuši situācijā, kas līdzinās cilvēku tirdzniecībai. Lai gan darba tiesības un visus jautājumus, kas ar tiem saistīti, risina Valsts darba inspekcija, cilvēki arī par šo tēmu zvana uz Uzticības tālruni, lai saņemtu speciālistu konsultācijas.

Uzticības tālruni iedzīvotāji izmanto arī, lai iegūtu vispārēju informāciju par cilvēku tirdzniecību – kas ir cilvēku tirdzniecība, kā to atpazīt un kur ir jāvēršas pēc palīdzības.  Jāteic, ka tālruņa darbības laikā esam saņēmuši zvanus arī no personām, kuras meklē pazudušus radiniekus, draugus utt. Cilvēkiem ir ļoti svarīgi justies sadzirdētiem, uzklausītiem un saprastiem, jo tas bieži vien dod viņiem spēku izkļūt no esošās krīzes situācijas,” atzīmē G. Miruškina.

Biedrības speciālisti pērnā gada 12 mēnešos snieguši palīdzību 33 cilvēku tirdzniecībā cietušajiem – 32 sievietēm un vienam vīrietim. 19 personas bija cietušas no fiktīvām laulībām, astoņas no piespiedu darba un sešas no seksuālas ekspluatācijas. Visvairāk upuru bijuši no Vidzemes - 15, no Zemgales - septiņi, no Kurzemes - seši, no Rīgas - četri un viens no Latgales. Kopumā biedrībā pēc konsultācijām iedzīvotāji vērsušies 162 reizes. No tiem visvairāk jeb 79 gadījumi bijuši saistīti ar fiktīvām laulībām, 17 ar piespiedu darbu, divi ar seksuālu ekspluatāciju, bet 64 reizes sniegta skaidrojoša informācija. Visbiežāk iedzīvotāji izvēlējušies informāciju iegūt elektroniski un telefoniski. Klātienē sniegtas 20 no 162 konsultācijām. Informāciju par cilvēku tirdzniecības gadījumiem biedrība saņēmusi no Latvijas vēstniecībām - 31 reizi, cita persona vai organizācija ziņojusi 43 reizes, bet pati persona griezusies pēc palīdzības 88 reizes.

No 2013. gada augusta līdz decembrim Uzticības tālruni iedzīvotāji izmantojuši 73 reizes.

„Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” tiek īstenota no 2013. gada 5. jūlija un turpināsies līdz  2015. gada 31. decembrim, izmantojot 46 666 EUR piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību un biedrības līdzfinansējumu.

Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit 

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa

Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālr.: (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com