lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Vai var pārdot BRĪVĪBU?

Ievietots: 04.07.2012
Ņemot vērā Latvijas sociāli ekonomisko situāciju, regulāru informatīvo kampaņu nepietiekamību un citiem no katra Latvijas iedzīvotāja izejošiem personīgiem apstākļiem, 2012.gadā ir strauji pieaudzis cilvēku tirdzniecības upuru skaits. Kā galvenās cilvēku tirdzniecības formas tiek identificētas fiktīvo laulību slēgšana ar Trešo valstu valstspiederīgajiem, jo īpaši Īrijā, kā arī  darba ekspluatācijas gadījumi un seksuālā izmantošana.
Lai palielinātu cilvēku informētību par cilvēku tirdzniecības riskiem un mazinātu Latvijas iedzīvotāju nokļūšanu cilvēku tirgotāju tīklos, nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja”” sadarbībā ar uzņēmumu „Philip Morris International” no 2012.gada jūlija līdz decembrim uzsāk realizēt projektu „Pārdotā brīvība” - „Sold freedom”.

Projekta mērķis ir preventīvi pievērst plašas sabiedrības uzmanību cilvēku tirdzniecības problēmai kopumā, kā arī fiktīvo laulību un darba tirdzniecības formām.

Projekta „Pārdotā brīvība” galvenās aktivitātes ir:
•    Sabiedrības informēšanas kampaņa
•    Apaļā galda tikšanās pašvaldībās Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Valmierā
•    Darbības plāna izstrādāšana palīdzības sniegšanai cilvēktirdzniecības upuriem reģionālā līmenī

Projekta finansētājs: Philip Morris International

Projekta sadarbības partneris: EuroAWK SIA Rīga

Projekta finansējums 6202,00 LVL