lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Valmieras sociālie darbinieki: par cilvēku tirdzniecības problemātiku ir jābūt informētam ikvienam

Ievietots: 06.12.2012

Lai informētu par iespējām sniegt palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem un izstrādāt rīcības plānu palīdzības sniegšanai vietējā reģionālajā līmenī, šā gada 7. decembrī, Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centrā, Valmierā, notika biedrības „Patvērums „Drošā māja”” rīkota apaļā galda diskusija. Tajā piedalījās Valmieras sociālie darbinieki.

Tikšanās laikā tika atzīmēts, ka biedrības ekspertu pieredzes izklāstu par darbu cilvēku tirdzniecības mazināšanā, praktiskos piemērus un informāciju, kur meklēt palīdzību krīzes situācijās, ir nepieciešams nodot tālāk ikvienam iedzīvotājam, ar ko semināra dalībnieki tiekas gan darbā, gan savā privātajā dzīvē. Jo tikai nododot zināšanas tālāk, ir iespējams mazināt cilvēku tirdzniecības apjomus.

Dalībnieku ieinteresētība tēmas aktualitātē tiks turpināta jau šogad, jo 13.12. Rīgā notiks līdzīga tikšanās ar jauniešiem, kuri uzturas SOS bērnu ciematos.

Lai brīdinātu iedzīvotājus par cilvēku tirdzniecības iespējamajiem riskiem, 2012. gada augustā, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” sadarbībā ar Philip Morris International un EuroAWK uzsāka informatīvo kampaņu „Pārdota brīvība”, kuras ietvaros sabiedrība tiek uzrunāta ar vides reklāmas palīdzību piecās Latvijas lielākajās pilsētās - Rīgā, Rēzeknē, Valmierā, Liepājā un Daugavpilī. Projekta mērķis ir mazināt arvien pieaugošo cilvēku tirdzniecību un sniegt konsultācijas iedzīvotājiem par cilvēku tirdzniecības riskiem, iesaistot jautājuma risināšanā arī vairākas pašvaldības. Nākamā – pēdējā kampaņas ietvaros rīkotā apaļā galda diskusija plānota Liepājā.

Informāciju ievietoja:

Rasa Saliņa

(+371) 22026355

rasa.salina@gmail.com