lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Valsts iestāžu un NVO pārstāvji tiekas ar starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 21.06.2017

                  

Lai informētu par aktuālo situāciju bēgļu uzņemšanas un integrācijas jomā, kā arī klātienē atbildētu uz patvēruma meklētāju aktuālajiem jautājumiem, šā gada 20.jūnijā – Pasaules Bēgļu dienā – biedrība „Patvērums „Drošā māja”” sadarbībā ar Iekšlietu ministriju organizēja informatīvu tikšanos. Tajā piedalījās vairāk nekā 20 dažādu ministriju un iestāžu, kuru darbs saistīts ar personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanu un integrāciju Latvijā, pārstāvji: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP), Iekšlietu ministrija, Latviešu valodas aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), Sabiedrības integrācijas fonds, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Ekonomikas ministrija, Kultūras ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Akadēmiskās informācijas centrs.

Tikšanās sākumā valsts institūciju pārstāvji klātesošos īsumā iepazīstināja ar aktualitātēm patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu jomā, t.sk. ar izmaiņām pabalstu un cita sociālā atbalsta piešķiršanas nosacījumos, latviešu valodas mācību iespējām, kā arī nodarbinātības jautājumiem.

Pasākuma turpinājumā jomas pārstāvji sniedza atbildes uz vairākiem patvēruma meklētāju no Sīrijas un Eritrejas interesējušiem jautājumiem par dzīvesvietas atrašanu, pabalstu sadalīšanu, iespējamo sociālo palīdzību, latviešu valodas apmācību, darba meklēšanas iespējām, izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā un citiem jautājumiem. Par pabalstiem tika sniegta aktuālā informācija saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos. Proti, sākot ar šā gada 1.jūniju ir mainījušies bēgļa un personas ar alternatīvo statusu pabalsta nosacījumi, kas nosaka, ka situācijās, kad personām nav pietiekami iztikas līdzekļi, tām ir tiesības pretendēt uz palielinātu sākotnējo pabalstu pirmajā mēnesī - 278 EUR pirmajai personai ģimenē un 194 EUR apmērā katram nākamajam ģimenes loceklim, lai persona varētu segt dzīvesvietas īri (veikt iemaksu/garantijas naudu), kā arī nodrošināt citas vajadzības.

Vienlaikus tika minēts, ka līdzšinējais ikmēneša pabalsts 139 EUR apmērā pirmajai personai ģimenē un 97 EUR katram nākamajam ģimenes loceklim paliek nemainīgs, saīsinot tikai pabalsta izmaksas periodu - bēgļiem no 12 uz 10 mēnešiem, bet personām ar alternatīvo statusu – no 9 uz 7 mēnešiem. Tāpat tika norādīts, ka personām darbspējīgā vecumā pabalsts no šī gada 1.jūnija tiek sasaistīts ar reģistrēšanos NVA un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu pildīšanu (pabalsts netiek izmaksāts, ja persona ir izbraukusi no valsts un nepilda bezdarbnieka vai darba meklētāja pienākumus). Tā kā pabalstu tagad izmaksā divas iestādes – PMLP un VSAA, starptautiskās aizsardzības statusu saņēmušajām personām, lai pieprasītu minēto atbalstu, turpmāk būs nepieciešams iesniegt divus iesniegumus divām dažādām iestādēm.

Viens no galvenajiem jautājumiem, par kuru visvairāk satraucās patvēruma meklētāji - vai viņiem būs kur dzīvot pēc aizsardzības statusa saņemšanas un patvēruma meklētāju centra „Mucenieki” (PMC) pamešanas. Savukārt daži patvēruma meklētāji norādīja uz izglītojošo pasākumu trūkumu skolas vecuma bērniem laikā, kad izglītības iestādēm ir brīvlaiks - viņuprāt, bērniem neesot ko darīt šajā laikā PMC. No valsts institūciju pārstāvju puses tika vērsta uzmanība uz dažādām iespējām atbalsta meklēšanā.

Sniedzot atbildes uz patvēruma meklētāju jautājumiem, tika uzsvērta nodarbinātības pakalpojumu, tai skaitā latviešu valodas kursu, izmantošana kā veiksmīgas sociālekonomiskās iekļaušanās sabiedrībā atslēga.

Patvēruma meklētāji sarunas gaitā vairākkārt norādīja arī uz to, ka vēlas dot kādu labumu Latvijai un negrasās “sēdēt uz pabalstiem”. Viens no viesiem - puisis no Eritrejas atzina: „Pirms došanās uz Latviju es biju dzirdējis negatīvas atsauksmes, taču šobrīd esot šeit es saprotu, ka tās nav bijušas patiesas. Esmu patīkami pārsteigts par līdzšinējo saņemto atbalstu un palīdzību”.

Vairāki patvēruma meklētāji norādīja uz šīs tikšanās noderīgumu dažādu jautājumu izpratnei un turpmākajiem sociālekonomiskās iekļaušanās centieniem. No viņu puses vairākkārtīgi tika izteiktas pateicības šādai unikālai iespējai vienkopus tikties ar vairākiem valsts pārvaldes attiecīgās jomas ekspertiem.

Informatīvā tikšanās tika organizēta projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros, ko ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2017.gada 31.decembris. Tā mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekts kopumā ilgst 18 mēnešus, un tā ietvaros paredzēts sniegt atbalstu 530 personām, tai skaitā pieaugušajiem, bērniem un patvēruma meklētājiem bez rakstīt un lasīt prasmēm. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Informatīva tikšanās, 20.06.
Lai informētu par aktuālo situāciju bēgļu uzņemšanas un integrācijas jomā, kā arī klātienē atbildētu uz patvēruma meklētāju aktuālajiem jautājumiem, šā gada 20.jūnijā – Pasaules Bēgļu dienā – biedrība „Patvērums „Drošā māja”” sadarbībā ar Iekšlietu ministriju organizēja informatīvu tikšanos. Tajā piedalījās vairāk nekā 20 dažādu ministriju un iestāžu, kuru darbs saistīts ar personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanu un integrāciju Latvijā, pārstāvji. Pasākums tika organizēts projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros, ko ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03. Ievietots 26.06.2017.