Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

"Veiksmīgas idejas" - 7. raidījums

Ievietots: 15.03.2013

    

Septītais raidījums par trešo valstu valsts piederīgo integrāciju, kura tēma - organizāciju darbība saistībā ar integrācijas jautājumiem.

Dace Akule, “Sabiedriskais politikas centrs  Providus”,  Eiropas politikas pētniece: “Katrai nevalstiskajai organizācijai, kas risina integrācijas jautājumus, ir savs redzējums, virziens un niša, kurā viņi pielieto savas zināšanas, praksi un iniciatīvu. Citi liek uzsvaru uz kultūru, izglītību, citi - vairāk veic pētījumus, socioloģiskās aptaujas. Ir organizācijas, kas specializējas uz valodu apmācību programmu, metodisko materiālu izstrādi, juridiskajiem un citiem jautājumiem. Kopējā integrācijas situācija bez šīm NVO būtu nesalīdzināmi sliktāka. Nevalstisko organizāciju dialogā, kas risinājās 8. martā, piedalījās 14 organizāciju pārstāvji un no šīs tikšanās tika gūts daudz labāks ieskats iesaistīto nevalstisko organizāciju darbībā. Tika kopīgi izskatīti aktuālākie jautājumi, kurus jācenšas risināt sadarbībā ar valsts institūcijām, lai panāktu regulārāku darbu integrācijas jomā un nodrošinātu imigrantiem kvalitatīvāku informāciju, kas atbilst viņu vajadzībām un valodas zināšanām”. 

"Veiksmīgas idejas" - 7. raidījums.

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Vairāk informācijas skat. sadaļā Projekti.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".