lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Veikts izvērtējums par sniegtajiem atbalsta pasākumiem starptautiskās aizsardzības personām + Infografika

Ievietots: 29.01.2019

Kopš 2018.gada 2.janvāra biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno projektu „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II”, kura mērķis ir veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās. Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti mācību kursu un mācību programmu pilnveidei un uzlabošanai, SIA „Weitner” ir sagatavojis mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējumu par pērnajā – 2018.gadā projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm.

Secināts, ka īstermiņā ir novērojama pozitīva projekta ietvaros veikto darbību ietekme - tiešā mērķa grupa ir informēta par būtiskākajiem jautājumiem par dzīves uzsākšanu Latvijā. Starptautiskās aizsardzības personu mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējums tika veikts grupu diskusiju veidā, sagatavojot ziņojumu ar secinājumiem un priekšlikumiem.

Izvērtējumā secināts, ka latviešu valodas apguves mācību kursa dalībnieki kopumā ir apmierināti ar kursa apguvi. Norādīts, ka  starptautiskās aizsardzības personas, kuras uzturas PMC „Mucenieki” būtu ieinteresētas aktīvāk izmantot savu laiku un mācīties latviešu valodu ilgāk. Vienlaikus kursa dalībnieki uzsver, ka ieguvums no mācībām ir liels, ņemot vērā, ka kursi tika uzsākti bez priekšzināšanām, bet pēc to noslēguma viņi var sazināties veikalā vai arī komunicēt PMC “Mucenieki” darbiniekiem. Latviešu valodas apguves mācību kursi, papildus zināšanu ieguvei, starptautiskās aizsardzības personām sniedz arī sociāla rakstura ieguvumus – mazina spriedzi, organizē ikdienu, rada papildus motivāciju. Grupās, kuras bijušas valodas un sagatavotības ziņā vienlīdzīgākas, ir labāki mācību rezultāti.

Kopumā pērn latviešu valodas kursu apmeklējusi 71 persona, no tām 60 saņēmušas apliecību par kursa beigšanu. Vidēji vienā grupā apmācības apmeklēja 14 personas no 6 dažādām valstīm. Latviešu valodas apguves mācību kursantu vidū bija personas no 22 valstīm: Krievijas - 17, Irākas -13, Eritrejas - 7, Ēģiptes - 6, Gruzijas - 4, Azerbaidžānas -3, Turcijas -3, Bangladešas - 3, Afganistānas -2, Baltkrievijas - 1, Gazas -1, Izraēlas -1, Kamerūnas -1, Kazahstānas -1, Kirgizstānas -1, Kongo -1, Lībijas -1, Nigērijas -1, Pakistānas -1, Sīrijas -1, Sudānas -1, Ukrainas -1. 

Vērtējot integrācijas mācību kursa par Latviju apjomu un tēmu izklāstu secināts, ka tas ir pietiekams, lai sniegtu vispārēju ieskatu par svarīgākajiem jautājumiem, kas saistīti ar dzīvi Latvijā. Secināts, ka mērķa grupa kopumā ir apmierināta ar apmācību saturu, procesu, kvalitāti. Integrācijas mācību kursa mācību norise ārpus PMC „Mucenieki” telpām – Rīgas centrā, ir papildu motivējošs faktors, lai piedalītos mācībās.

Integrācijas mācību kursu par Latviju pērn ir noklausījušās sešas grupas - 90 personas, no tām 77 tika izsniegti apliecinājumi par kursa noklausīšanos. Vidēji vienā grupā bija 15 dalībnieku. Lielākā daļa (79%) mācību dalībnieku bija pieaugušie, apmācībās piedalījušies arī 19 bērni. Kopumā kursantu vidū bija starptautiskās aizsardzības personas no 22 valstīm: Krievijas – 20, Irākas -14, Azerbaidžānas - 8, Ēģiptes - 8, Eritrejas - 7, Afganistāna - 5, Turcijas - 4, Uzbekistānas – 4, Gruzijas - 4, Bangladešas - 2, Pakistānas - 2, Sīrijas - 2, Gazas - 1, Kamerūnas -1, Kazahstānas - 1, Kirgizstānas - 1, Kongo - 1, Lībijas - 1, Nigērijas -1, Sudānas -1, Tadžikstānas - 1, Ukrainas – 1.

Integrācijas mācību kursa ietvaros tā dalībniekiem ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām. Dalībnieki var uzzināt arī par brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Kvalitatīvas saziņas nodrošināšanai ar mācību grupu dalībniekiem tika piesaistīti dari, turku, tigriņu, arābu, urdu, gruzīņu, franču, bengāļu, spāņu, tamilu valodu tulki vai valodu zinātāji, ko nodrošina „Informācijas centrs iebraucējiem”. Kā starpniekvalodas tika izmantotas angļu un krievu valodas.

Pērn biedrība „Patvērums „Drošā māja”” veikusi mobilās lietojumprogrammas par dzīvi Latvijā “Pirmie soļi Latvijā” izstrādi. Lietotne latviešu, angļu, franču, dari un arābu valodās ir pieejama bezmaksas Google Play un App Store veikalos. SIA „Weitner” izvērtējumā secināts, ka mobilā lietojumprogramma ir labs instruments, kura lietošanu ieteicams vairāk integrēt mācību kursa norisē. Sniegts ieteikums turpināt veidot viegli atrodamu un kvalitatīvu informatīvu saturu internetā, kas ir svarīgs informācijas avots starptautiskās aizsardzības personām. Pozitīvi novērtēta šajā gadā plānotā lietojumprogrammas izstrāde krievu valodā.

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv