Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Veikts otrais izvērtējuma ziņojums par sniegtajiem atbalsta pasākumiem starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 23.08.2019

Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros īstenotajam latviešu valodas apguves un integrācijas mācību kursam par Latviju, SIA „Weitner” veicis starptautiskās aizsardzības personu mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējumu. Šis ir jau otrais projekta starpposma izvērtējuma ziņojums, kas aptver laika posmu no 2019.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam. Saskaņā ar izvērtējuma darba uzdevumu, SIA „Weitner” vērtējumu veicis grupu diskusiju veidā, sagatavojot ziņojumus ar secinājumiem un priekšlikumiem, kas turpmāk var tikt izmantoti biedrības „Patvērums „Drošā māja”” īstenoto mācību kursu un mācību programmu pilnveidei un uzlabošanai.

Izvērtējumā secināts, ka pārskata periodā aptaujāto latviešu valodas apguves mācību kursa dalībnieki kopumā ir apmierināti ar latviešu valodas mācību kursa norises vietu, procesu, nodarbību biežumu, kursa saturu un pasniegšanas kvalitāti. Tie patvēruma meklētāji, kuri PMC “Mucenieki” uzturas ilgāku laiku, būtu ieinteresēti aktīvāk izmantot savu laiku un mācīties ilgāk, lai nostiprinātu zināšanas un nezaudētu jau iemācīto.

Aptaujātie integrācijas mācību kursa par Latviju dalībnieki kopumā ir apmierināti ar to, ka mācības notiek ārpus PMC “Mucenieki”. Mācību dalībnieki lielākoties ir nesen ieradušies Latvijā un ir priecīgi par katru iespēju vairāk iepazīt Rīgu. Kursanti ir ļoti apmierināti gan ar kursa saturu, gan ar veidu kā tas tiek pasniegts. Tos apmierina aplūkotās tēmas, kas visas esot interesantas un noderīgas. Par īpaši noderīgām mācību dalībnieki uzskata tēmas par patvēruma lietām, darbu, veselību un izglītību. Pozitīvi tiek novērtēta iespēja jebkurā brīdī uzdot jautājumus, ko grupa aktīvi izmanto. Aptaujātie mācību dalībnieki pozitīvi vērtē arī to, ka nodarbības tiek tulkotas, jo sniegtā informācija viņiem ir ļoti svarīga. Īpaši tulku darbu novērtē tie mācību dalībnieki, kuri vāji pārvalda citas starpniekvalodas, vai arī tie, kuru mātes valodās informācija par situāciju Latvijā nav pieejama. SIA „Weitner” novērojumi liecina, ka, salīdzinot ar iepriekšējo pusgadu, ir pilnveidots veids, kādā nodarbībās tiek pasniegta informācija.

Kopumā no 2018. gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/