lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Veikts sarunvalodas klubu dalībnieku aptaujas anketu izvērtējums

Ievietots: 29.12.2020

Tika saņemtas 188 aizpildītas anketas, kurās bija jāatbild uz septiņiem jautājumiem.

Pārsvarā informāciju par sarunvalodas kursu norisi tika iegūta vietās, kur klubi tika organizēti, t.i., augstskolās, biedrībā “Patvērums “Drošā māja”, Informācijas centrā iebraucējiem u.c. vai arī informācija tika atrasta organizāciju sociālajos tīklos kā facebook kontos, mājas lapās. Pēc tam dalībnieki, kas bija iesaistīti vai bija apmeklējuši sarunvalodas klubus, dalījās ar informāciju draugu, paziņu lokā. 

Dalībnieki ir priecīgi par to, ka nodarbībās valdīja atvērta un draudzīga atmosfēra, kas veicināja valodas apgūšanu un deva iespēju uzlabot savas latviešu valodas zināšanas, praktizējoties un runājot, kā arī mācoties interesantā un atraktīvā veidā. Vienlaikus tā bija arī papildu iespēja satikt un komunicēt ar citiem cilvēkiem, tai skaitā vietējās sabiedrības pārstāvjiem.

Kluba dalībnieki visi atzīst, ka šāda veida satikšanās ir nepieciešama ilgāk un biežāk, kas varētu būt papildinātas ar vairāk rakstiskiem uzdevumiem, tādējādi izkopjot arī rakstīšanu un kopīgām ekskursijām - mācīšanos pilsētā.

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

 

*Saņemtās anketas apstrādāja mg. paed., mg. psych. Gunta Jākobsone