Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

VIDEO: Televīzija integrācijai - raidījums nr.1

Ievietots: 31.01.2013

    

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" ietvaros uzsākta aktivitāte "Televīzija integrācijai". Ar 16 raidījumu "Veiksmīgas idejas" starpniecību plānots  informēt plašāku sabiedrību par imigrāciju un trešo valstu pilsoņu integrāciju, kā arī veicināt starpkultūru dialogu. 

Sižetus  pārraidīs LTV7. Tajos piedalīsies 1-3 dalībnieki - NVO pārstāvji un/vai tēmu eksperti, kā arī projekta mērķa grupas pārstāvji.

Lai sabiedrībai atspoguļotu pēc iespējas plašāku viedokļu dažādību par projekta tēmu, izveidota televīzijas Sabiedriskā redkolēģija (redakcija), kurā uzaicināti darboties projektā iesaistīto NVO pārstāvji, kā arī minēto jomu eksperti.

Pirmais raidījums "Veiksmīgas idejas".

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas  centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Vairāk informācijas skat. sadaļā Projekti.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".