lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Viesos pie Liepājas Neredzīgo biedrības

Šā gada 29. novembrī "Patvērums "Drošā māja"" pārstāve Rasa Saliņa ar kolēģiem no "Latvijas Bērnu forums" - Ineti Ielīti, Jāni Ielīti, Kultūras ministrijas pārstāvi Ēriku Ajausku un žurnālisti Dainu Jāņkalni viesojās Liepājas Neredzīgo biedrībā. Biedrības vadītājs Māris Ceirulis mūs iepazīstināja ar biedrības darbību - tai skaitā apmeklējām sporta istabu, datorklasi, kas pielāgota cilvēkiem ar redzes traucējumiem, aplūkojām arī darbu izstādi, kas veltīta Starptautiskajai Invalīdu dienai, un, kas būs pieejama interesentiem no 2. decembra. Liepājas Neredzīgo biedrība apvieno vairāk kā 480 vājredzīgus un neredzīgus cilvēkus, kā arī cilvēkus ar cita veida invaliditāti no Liepājas un 11 Kurzemes novadiem. Organizācijas uzmanības lokā ir rehabilitācijas, nodarbinātības, izglītības, vides pieejamības un citi jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēku, kuriem ir invaliditāte, reālu atgriešanos sabiedrībā.