Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Viesos pie Liepājas Neredzīgo biedrības

Ievietots: 29.11.2013

Šā gada 29. novembrī "Patvērums "Drošā māja"" pārstāve Rasa Saliņa ar kolēģiem no "Latvijas Bērnu forums" - Ineti Ielīti, Jāni Ielīti, Kultūras ministrijas pārstāvi Ēriku Ajausku un žurnālisti Dainu Jāņkalni viesojās Liepājas Neredzīgo biedrībā. 

"Biedrības vadītājs Māris Ceirulis mūs iepazīstināja ar biedrības darbību - tai skaitā apmeklējām sporta istabu, kurā, piemēram, cilvēkiem ar redzes traucējumiem tiek sniegta iespēja spēlēt galda tenisu. Pabijām braila datorklasē, kurā pieejamas jaunākās mūsdienu tehnoloģijas. Aplūkojām arī darbu izstādi, kas veltīta Starptautiskajai Invalīdu dienai un interesentiem būs pieejama no 2. decembra. Vienmēr ir jauki satikt cilvēkus, kas līdzcilvēku labā strādā ar patiesu entuziasmu un atdevi," atzīmē R. Saliņa.

Liepājas Neredzīgo biedrība apvieno vairāk kā 480 vājredzīgus un neredzīgus cilvēkus, kā arī cilvēkus ar cita veida invaliditāti no Liepājas un 11 Kurzemes novadiem. Organizācijas uzmanības lokā ir rehabilitācijas, nodarbinātības, izglītības, vides pieejamības un citi jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēku, kuriem ir invaliditāte, reālu atgriešanos sabiedrībā.

Liepājas Neredzīgo biedrības mērķis ir veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu un integrāciju sabiedrībā personām ar pilnīgu vai daļēju redzes zudumu, kā arī cilvēkiem ar cita veida invaliditāti, sniedzot sociālās rehabilitācijas un alternatīvos rehabilitācijas pakalpojumus (pakalpojumi, kurus MK noteikumu Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” neparedz), kā arī pārstāvēt un aizstāvēt viņu kopējās intereses dažādās valsts, pašvaldību, sabiedriskās un citās institūcijās, apvienot cilvēkus ar invaliditāti, motivēt viņus līdzdarboties pilsoniskas sabiedrības veidošanā, veicināt informācijas apmaiņu un tās pieejamību, organizēt izglītojošus, informatīvus pasākumus, akcijas, risināt izglītības, nodarbinātības un vides pieejamības jautājumus. 

Viesos pie Liepājas Neredzīgo biedrības

Šā gada 29. novembrī "Patvērums "Drošā māja"" pārstāve Rasa Saliņa ar kolēģiem no "Latvijas Bērnu forums" - Ineti Ielīti, Jāni Ielīti, Kultūras ministrijas pārstāvi Ēriku Ajausku un žurnālisti Dainu Jāņkalni viesojās Liepājas Neredzīgo biedrībā. Biedrības vadītājs Māris Ceirulis mūs iepazīstināja ar biedrības darbību - tai skaitā apmeklējām sporta istabu, datorklasi, kas pielāgota cilvēkiem ar redzes traucējumiem, aplūkojām arī darbu izstādi, kas veltīta Starptautiskajai Invalīdu dienai, un, kas būs pieejama interesentiem no 2. decembra. Liepājas Neredzīgo biedrība apvieno vairāk kā 480 vājredzīgus un neredzīgus cilvēkus, kā arī cilvēkus ar cita veida invaliditāti no Liepājas un 11 Kurzemes novadiem. Organizācijas uzmanības lokā ir rehabilitācijas, nodarbinātības, izglītības, vides pieejamības un citi jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēku, kuriem ir invaliditāte, reālu atgriešanos sabiedrībā.
No kreisās: Inete Ielīte, Māris Ceirulis, Rasa Saliņa, Ēriks Ajausks, Daina Jāņkalne, Jānis Ielītis