lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Vizītes ietvaros iepazīstas ar imigrantu biznesa iespējām Latvijā

Ievietots: 11.06.2019

Lai iepazītos ar biznesa vidi Latvijā un sociālo uzņēmējdarbību, 2019.gada 30.-31.maijā Rīgā notika projekta "Migrantu talantu dārzs" studiju vizīte, kuras ietvaros biedrībā "Patvērums "Drošā māja"" viesojās projekta dalībnieki no sešām valstīm - Grieķijas, Bulgārijas, Norvēģijas, Īslandes, Horvātijas un Lietuvas. "Migrantu talantu dārzs" mērķis ir izveidot e-platforma biznesa atbalstam, kurā būs nodrošinātas tiešsaistes iespējas dalībai treniņprogrammā, un informācija par katras projekta dalībvalsts normatīvo bāzi biznesa uzsākšanai. Plānots, ka projekta ietvaros tiks izveidoti  arī biznesa inkubatori imigrantiem katrā no minētajām projekta dalībvalstīm. 

"Patvērums "Drošā māja"" valdes locekle Gunta Vīksne projekta dalībniekus iepazīstināja ar biedrības ilggadējo pieredzi un praktiskajiem piemēriem integrācijas jomā. SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” projekta koordinatore Marija Vilne klātesošos iepazīstināja ar uzņēmuma izstrādāto  mācību materiālu un programmu sociālās uzņēmējdarbības un komercdarbības kompetences attīstībai. Šī materiāla izstrādes mērķis bija, apkopojot nevalstisko organizāciju un mācību centru pieredzi un zināšanas, izstrādāt mūsdienīgu, katrai valstij viegli pielāgojamu mācību līdzekli. Viņa stāstīja, ka ar šis mācību līdzeklis domāts, lai palīdzētu apmācīt dažāda izglītības līmeņa un sociālā statusa migrantus, nodrošinot viņiem pamatzināšanas par uzņēmējdarbības principiem, vietējo uzņēmējdarbības vidi un soļiem savas uzņēmējdarbības attīstībai.

Vizītes ietvaros viesi tikās arī ar Regitu Zeiļu no Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas, kura pastāstīja par sociālo uzņēmējdarbību, tai skaitā - kas ir sociālais uzņēmums Latvijas normatīvo aktu izpratnē un, kādas atbalsta formas ir pieejamas.  Lai iedvesmotu klātesošos, viņa daījās vairākos pieredzes stāstos kā piemērus minot sociālos uzņēmumus "Humusa komanda", "BlindArt"` un labdarības veikalu tīklu "Otrā elpa".

Jaunais uzņēmējs no Indijas Shashikanth Reddy Kotha dalījās savā personīgajā pieredzē, grūtībās, veiksmēs un pārdomās par sava biznesa uzsākšanu Latvijā. Projekta dalībniekiem bija iespēja arī iztaujāt uzņēmēju, lai labāk izprast imigrantu iespējas biznesa uzsākšanai Latvijā.

Viesiem bija iespēja iepazīties un uzdot jautājumus ISMA biznesa inkubatora vadītājai Viktorijai Rjaščenko. ISMA biznesa inkubatorā studentiem ir iespēja attīstīt un īstenot savas biznesa iespējas. Pēc Viktorijas Rjaščenko paustā biznesa inkubators ir atbalsts biznesa ideju attīstībai, projektu izstrādei, sava biznesa dibināšanai un tā veiksmīgai tālākvirzīšanai. “Biznesa inkubators ir jauna uzņēmuma pirmā mikrovide, kur, konsultējoties ar nozares profesionāļiem, tiek attīstītas uzņēmējdarbības iemaņas, uzkrātas zināšanas un iegūta pieredze. Šeit jaunie uzņēmēji var saņemt palīdzību grāmatvedības, nodokļu un biznesa plāna sastādīšanas jautājumos,” akcentēja V.Rjaščenko.

Ar sociālā uzņēmuma tiesisko regulējumu un finansu atbalsta iespējām sociālo uzņēmumu darbībai projekta dalībniekus iepazīstināja Labklājības ministrijas īstenotā ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” vadītājs Juris Cebulis. Viņš arī izskaidroja kritērijus, kuriem ir jāatbilst, ja uzņēmējs vēlas iegūt sociālā uzņēmuma statusu un pretendēt uz valsts atbalsta formām. J.Cebulis minēja arī praktiskus ieguvumus, ko sniedz Sociālā uzņēmuma likums, pastāstīja kā Latvijā var iegūt sociālā uzņēmuma statusu un, kādas ir biežāk pieļautās kļūdas, pretendējot uz sociālā uzņēmuma statusu. 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projekta „Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” specializētais konsultants Ronalds Kraže stāstīja par bēgļu un alternatīvā statusa ieguvušo personu iekārtošanu darbā, ko veic aģentūra. Kā galvenos izaicinājumus viņš minēja zemo valodu prasmi, nepietiekamu iepriekšējo darba pieredzi, zemu motivāciju un vājo izpratni par nodokļu sistēmu valstī. Viņaprāt, tieši šobrīd Latvijas uzņēmēji ir atvērti un gatavi strādāt ar bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personām.

Projekta dalībniekus Latvijā uzņēmošā organizācija “Patvērums “Drošā māja”” norāda, ka visas tikšanās laikā projekta "Migrantu talantu dārzs" dalībnieki izrādīja lielu interesi par imigrantu biznesa iespējām mūsu valstī, kā arī uzdeva daudz jautājumu par minēto tēmu gan organizācijas pārstāvjiem, gan arī īpaši pieaicinātajiem viesiem. Projekta dalībnieki arī atzina, ka Latvijā strādā labi un augsti kvalificēti profesionāļi, ar kuriem kopīgi sadarbojoties ir iespējams veidot veiksmīgāku vidi imigrantu integrācijai un biznesa veidošanai.

The project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.