Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Ziemassvētkos uzsākts projekts, kura ietvaros turpināsies bēgļu integrācijas Latvijā atbalsts

Ievietots: 19.12.2013

   

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu uzsāk īstenot projektu „Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem”. Tā mērķis ir nodrošināt mērķa grupai regulāru un daudzpusīgu ilgtermiņa atbalstu pastāvīgai dzīvei Latvijā - sociālos, materiālos un juridiskos pakalpojumus, izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu. Projekta ilgums ir 18,5 mēneši, finansējums 169 322 EUR.

Projekts ir iepriekšējo gadu 8 projektu „NVO atbalsta sistēma patvēruma meklētājiem un bēgļiem”, „Es palieku Latvijā!”, „Es palieku Latvijā II”, „Valoda – ceļš uz integrāciju”, „Latvija – manas mājas”, „Valoda – ceļš uz integrāciju II”, „Mājoklis”, „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” turpinājums, nodrošinot pēctecību projektos uzsāktajām aktivitātēm ar konkrēto mērķa grupu.

„Bēgļu integrācija ir ne tikai Latvijas Republikas kā suverēnas valsts starptautiskās saistības, bet arī kā Eiropas Savienības dalībvalsts pienākums. Lai gan starptautisko tiesību un ES prasību pārņemšana ir visa pamatā, būtiska nozīme ir sabiedrības izpratnei un regulāra atbalsta pieejamībai. Projekta pasākumi tieši tiek vērsti uz ilgtermiņa ieguldījumu katra indivīda nākotnes plānu realizēšanā, jo saņemtais atbalsts pamatvajadzību nodrošināšanai, uzsākot dzīvi Latvijā, valstī lietotās valodas apgūšana, izglītības iegūšana, profesijas apgūšana un darba atrašana ir galvenās cilvēka priekšrocības, ja tiek runāts par neatkarīgu un jēgpilnu cilvēka dzīvi,” atzīmē Sandra Zalcmane, „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja.

Projekta „Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem” ietvaros veidotās aktivitātes tiks virzītas uz mērķa grupas pamata vajadzību nodrošināšanu, piedāvājot dažādu speciālistu palīdzību problēmjautājumu risināšanā un nodrošinot materiālo atbalstu. Visnozīmīgākā šī palīdzība būs tām personām, kurām statuss ir piešķirts nesen un trūkst prasmju un iemaņu sadzīves problēmu risināšanai.

Izvērtējot iepriekšējo projektu pieredzi, dzīvesvietas atrašana projekta mērķa grupai ir viena no galvenajām problēmām pēc statusa iegūšanas. Tikai pēc dzīvojamās platības atrašanas bēgļi var sākt risināt citus jautājumus, piemēram, izglītības iegūšana, ģimenes ārsts tuvāk dzīvesvietai utt. Risinot ar mājokli saistītus jautājumus, tiks nodrošināta mērķa grupai iespēja atrast savām vajadzībām un iespējām atbilstošu dzīvojamo platību. Pārstāvot klienta intereses, tiks risinātas ar dzīvesvietas atrašanu saistītās klientu grūtības. 

Biedrības speciālisti kopā ar klientiem projekta ietvaros risinās ar nodarbinātību un izglītību saistītus jautājumus, veicinot izpratni par prasībām Latvijas darba tirgū. Atbalstu nodarbinātības veicināšanā varēs saņemt gan bēgļi un personas ar alternatīvo statusu, gan patvēruma meklētāji. Veicinot bēgļu un personu ar alternatīvo statusu nodarbinātību, plānots paaugstināt šīs mērķa grupas konkurētspēju Latvijas darba tirgū. Savukārt, apgūstot profesionālās iemaņas kādā no profesijām, patvēruma meklētāji iegūtās prasmes varēs izmantot darba tirgū Latvijā vai savā mītnes zemē.

Iepriekšējā projektā izveidotā latviešu valodas un latviešu sarunvalodas apmācību metodika, ņemot vērā grupas specifiskās vajadzības, mērķtiecīgi virzīs mērķa grupu uz valodas prasmju paaugstināšanu, latviešu valodas līmeņu iegūšanu vai paaugstināšanu, ļaujot latviešu valodu izmantot skolā, darbā un sadzīvē, iekļaujoties Latvijas sabiedrībā un Eiropas Savienībā kopumā.

Projektā tiks izstrādāts informatīvais materiāls par izglītības pieejamību Latvijā, piedāvājot mērķa grupas pārstāvjiem uzzināt, kā darbojas Latvijas izglītības sistēma un kā tajā iekļauties neatkarīgi no personas vecuma.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Papildu informācija:

Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob. tel. nr. (+371) 22026355

rasa.salina@gmail.com