Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

17.decembrī - diskusija par bēgļu situāciju Latvijā

Ievietots: 12.12.2014

   

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” jau kopš 2008. gada īsteno Eiropas Bēgļu fonda līdzfinansētos projektus, kuru ietvaros tā sniedz atbalstu bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss. Projektu īstenošanas gaitā biedrība vairākkārt ir identificējusi ļoti sensitīvu problēmu, kas saistīta ar dzīves vietas atrašanu un nodrošināšanu bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss.

Pamatojoties uz konkrētu gadījumu, kurā iesaistīta ģimene ar bērniem, kur ģimenes locekļiem piešķirts alternatīvais statuss un ir problēmas ar piemērota mājokļa nodrošināšanu, šā gada 24.novembrī „Patvērums „Drošā māja”” vērsās pie Tiesībsarga biroja ar lūgumu ierosināt pārbaudes lietu un izvērtēt, vai šajā situācijā ar šobrīd pastāvošu normatīvo aktu regulējumu, valsts garantē Bērnu tiesību aizsardzības konvencijā ietvertās bērnu tiesības uz mājokli un starptautiskajos līgumos nostiprinātās tiesības attiecībā uz mājokli personām, kas lūgušas patvērumu.

Lai rastu ilgtermiņa risinājumu šīs un līdzīgu problēmu novēršanā, „Patvērums „Drošā māja”” šā gada 17.decembrī no plkst. 15:00 – 17:00, Lāčplēša ielā 75-1, Rīgā, rīko diskusiju par bēgļu situāciju Latvijā.

Diskusijā aicināti piedalīties pārstāvji no Tiesībsarga biroja, LR IEM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta, Rīgas Domes Labklājības departamenta, LSK Krīzes centra "Burtnieks" u.c.

Aktivitātes notiek projekta "Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem" ietvaros. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".