Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

25. un 26.maijā - pēcapmācību treniņseminārs profesionāļu kompetences uzlabošanai

Ievietots: 22.05.2015

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, īstenojot EIF projektu „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem”, no 25. līdz 26. maijam, atpūtas kompleksā "Laimes Ligzda" ("Lejas Astītes", Drabešu pag., Amatas novads) organizē semināru cikla otrās daļas pēcapmācību praktisko treniņsemināru profesionāļu kompetences uzlabošanai.

Apmācību mērķis: veicināt dalībnieku sociālo un profesionālo kompetenču attīstību imigrācijas un starpkultūru komunikāciju, un kultūr-daudzveidības jomā; izveidot profesionālo metodisko klasifikāciju profesionālā sociālā un atbalstošā darba jomā ar trešo valstu valstspiederīgajiem; veicināt starppersonu komunikāciju, labās prakses analīzes un refleksijas telpu; paaugstināt pēcdiploma kvalifikāciju profesionālā darba metodiskajā jomā, darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem; nodrošināt trešo valstu valstspiederīgo un uzņemošās sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā; veicināt vairāku līmeņu sadarbību starp integrācijas stratēģiju un pasākumu veidojošām pārvaldes struktūrām un augšupēju integrāciju.

Semināra dalībnieki: pašvaldību darbinieki, izglītības iestāžu un sociālo institūciju darbinieki, reģionālo mediju pārstāvji, valsts un pašvaldības policijas pārstāvji, jauniešu brīvā laika organizatori, pieaugušo tālākizglītības centru, vietējās nozīmes kopienu resursu – bibliotēku, muzeju, kultūras centru darbinieki, mazākumtautību organizāciju pārstāvji un aktīvie novada iedzīvotāji, Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki.

Semināra lektori: Ineses Stankus-Viša, Kārļa Viša.

Apmācību metodes: neformālās (pieaugušo) izglītības apmācību modelis, kurš tiek veidots balstoties uz dalībnieku vajadzībām, pieredzi un refleksiju par profesionālo darba jomu. 30% teorijas, 70% praktiski refleksiju un jaunas pieredzes veicinoši uzdevumi.

Jau kopš 2014.gada 28.novembra biedrība "Patvērums "Drošā māja"" ar sadarbības partneri biedrību „Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija” īsteno projektu „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar Trešo valstu pilsoņiem”. Tā ietvaros tikušas īstenotas dažādas aktivitātes, kas vērstas uz speciālistu kompetences paaugstināšanu, veidojot starpkultūru dialogu: apmācību kurss „Trešo valstu valstspiederīgais – institūciju klients”;  augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar Trešo valstu valstspiederīgajiem; informatīvais seminārs „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas”. Projekta ietvaros šogad nooorganizēti arī pieci vienas dienas informatīvie semināri piecos Latvijas novados - Stopiņos, Balvos, Alūksnē, Olainē un Ozolniekos.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4

Papildu informācija: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, mob. tel. nr. (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Diskusija/ kontaktbirža 27.04. | Patvērums Drošā Māja
Diskusija/ kontaktbirža, 27.04.
Apmācības Trešo valstu valstspiederīgais - institūciju klients | Patvērums Drošā Māja
Apmācības "Trešo valstu valstspiederīgais - institūciju klients"
Seminārs Balvos 11.02. | Patvērums Drošā Māja
Seminārs Balvos, 11.02.