Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Arī elektroniski pieejami informatīvie bukleti par dzīvesvietas, darba un izglītības iespējām Latvijā

Ievietots: 27.11.2014

   

Projekta "Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem" ietvaros izveidotie informatīvie materiāli par dzīvesvietas, darba un izglītības iespējām projekta mērķa grupai un ikvienam interesentam šobrīd arī elektroniski pieejami jaunizveidotā mājas lapas sadaļā "Bibliotēka" (sk. arī "Library", "Библиотека")!

Dzīvesvietas atrašana projekta mērķa grupai ir viena no galvenajām problēmām pēc statusa iegūšanas. Tikai pēc dzīvojamās platības atrašanas ir iespējams sākt risināt citus jautājumus, piemēram, izglītības iestāde, ģimenes ārsts tuvāk dzīvesvietai utt.

Ērtības labad, papildus individuālām konsultācijām, klienti informāciju un dzīvesvietas meklēšanas ceļus tagad var atrast elektroniskajā informatīvajā materiālā „10 soļi kā atrast dzīvesvietu pēc statusa iegūšanas” - krievu un angļu valodās.

Projekta ietvaros speciālisti kopā ar klientiem risina ar nodarbinātību un izglītību saistītus jautājumus, veicinot izpratni par prasībām Latvijas darba tirgū.

Atbalstu nodarbinātības veicināšanā saņem gan bēgļi un personas ar alternatīvo statusu, gan patvēruma meklētāji. Veicinot bēgļu un personu ar alternatīvo statusu nodarbinātību, tiek paaugstināta šīs mērķa grupas konkurētspēja Latvijas darba tirgū. Savukārt, apgūstot profesionālās iemaņas kādā no profesijām, patvēruma meklētāji iegūtās prasmes var izmantot darba tirgū Latvijā vai savā mītnes zemē. 

Izveidotais un arī elektroniski pieejamais informatīvais materiāls „10 soļi kā atrast darbu” - krievu un angļu valodā - kļūs par lielisku palīgu, ierodoties un uzsākot savu dzīvi Latvijā.

Jaunizveidotais informatīvais materiāls “10 soļi līdz izglītībai” par izglītības pieejamību Latvijā, kā arī jurista nodarbinātības un izglītības jautājumos atbalsts ļaus, jau esot patvēruma meklētāja statusā, uzzināt, kā darbojas Latvijas izglītības sistēma.

Informatīvos materiālus „10 soļi kā atrast darbu”, „10 soļi kā atrast dzīvesvietu pēc statusa iegūšanas” un materiālu par izglītības pieejamību Latvijā tiek aicinātas izmantot arī institūcijas, kuras strādā ar patvēruma meklētājiem, lai jau pirms statusa piešķiršanas informētu klientus par plānotajām darbībām tajā laika periodā, kad klientam tiks piešķirts statuss un būs jāpamet dzīvesvieta PMIC „Mucenieki”, kā arī jāmeklē darbs. Šis materiāls darbā lieti noderēs arī pašvaldību darbinieki,em kuri strādā ar bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Aktivitātes notiek projekta "Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem" ietvaros. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".