lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Atbalsta pasākumi senioriem

    

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" ietvaros īpaši atbalsta pasākumi norit trešo valstu valstspiederīgajiem - senioriem. 

Integrācijas kurss „Manas dzīves vitrāža”, kas notiek Rīgā, paredz praktisku darbošanos trešo valstu valstspiederīgajiem senioriem kopā ar Rīgas aktīvo senioru alianses (RASA) biedru un aktīvistu iesaistīšanos, tādējādi veidojot atbalsta tīklu, kurā darbojas gan trešo valstu pilsoņi, gan Latvijas pilsoņi.

Programmas mērķis ir veicināt socializēšanos (orientēšanās sabiedrībā) un veidot atbalsta resursu trešo valstu valstspiederīgajiem senioriem, izmantojot pieejamu, atbilstošu vecumam un interesēm, ar radošu pasniegšanas veidu resursu, nodrošināt zināšanas, kuras nepieciešamas integrācijas procesos (Latvijas kultūras un vēstures iepazīšana, Latvijā svinamo svētku un tradīciju, aktīva dzīvesveida, rokdarbu veidošana, savstarpējā komunikācija un sadarbība u.c.).

Ar šī kursa palīdzību, kurās ietilpst latvisko rokdarbu nodarbības, notiek senioru socializācija un integrācija, jo aktivitāšu ietvaros senioriem ir iespēja iegūt jaunus interešu draugus, attīstīt savu kreativitāti un, iespējams, atrast jaunus hobijus! :)

Nodarbības notiek bilingvāli, veicinot latviešu sarunvalodas pielietošanu praksē.

Klubiņa „Aktīvs dzīvesveids” nodarbībās senioriem - trešo valstu valstspiederīgajiem profesionāla pasniedzēja vadībā ir iespēja ne tikai apgūt Latvijā populāras galda un sporta spēles, bet arī iesaistīsies fiziskās aktivitātes veselības uzturēšanai.

Veselības uzturēšana ir nozīmīgs faktors ikvienā vecumā, taču vēl nozīmīgāka tā ir konkrētai mērķa grupai, jo visi medicīnas pakalpojumi ir maksas. Uzturot labu fizisko formu, seniori var ne tikai samazināt savus izdevumus veselības aprūpei, bet kopā ar Latvijas senioriem izbaudīt Latvijā iecienītās nūjošanas nodarbības un citas fiziskās aktivitātes.

Aktīvs seniors spēs iedvesmot arī citus nodarboties ar ārpus mājas  aktivitātēm un iesaistīties sabiedriskajā dzīvē!

Paralēli nodarbībām latviešu valodas kursos un sarunvalodas klubiņā, tiek piedāvātas ekskursijas, kuru mērķis ir palīdzēt senioriem uzzināt vairāk par Latvijas tautas kultūru un vēsturi, kā arī apgūt jaunus latviešu valodas sarunvalodas vārdus praksē.

Atbalsta grupas valoda - bilingvāla, ko nodrošina atbalsta persona senioru aktivitāšu nodrošināšanai un brīvprātīgie.

Sadarbība ar Latvijas senioru apvienību projekta mērķa auditorijai dod iespēju vieglāk integrēties - dažādu kopīgu aktivitāšu veikšana palīdz atrast interešu domubiedrus, apgūt jaunus latviešu valodas sarunvalodas vārdus, kā arī tiek nodrošināt savstarpēju atbalstu.

Sociālo un psiholoģisko atbalstu  senioriem sociālās izolētības mazināšanai sniedz atbalsta persona-psihologs, kurš attīsta senioru adaptīvās prasmes, veic individuālas un grupu nodarbības, veicina starppersonu komunikāciju starp tiešās mērķa grupas un Latvijas sabiedrības locekļiem, motivē piedalīties saliedētas sabiedrības veidošanas pasākumos. Tikšanos laikā neformālā gaisotnē tiek piedāvāts pārrunāt grūtības ar ko nākas saskarties vecuma dēļ, grūtības adaptēties, kā to pārvarēt, noderība ģimenei un sabiedrībai, ilgas pēc dzimtenes, to pārvarēšanas mehānismi u.c. Tikšanos saturu galvenokārt palīdz plānot mērķa grupas pārstāvji.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".