Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Bēgļiem iespējams saņemt juristu atbalstu dažādu sadzīves jautājumu risināšanā

Ievietots: 28.03.2014

   

Jau kopš pērnā gada decembra projektā „Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem” notiek aktivitātes, kas ir virzītas uz mērķa grupas pamata vajadzību nodrošināšanu, piedāvājot dažādu speciālistu palīdzību problēmjautājumu risināšanā un nodrošinot materiālo atbalstu.

Piecu gadu laikā, realizējot EBF projektus, biedrības speciālisti ir pārliecinājušies, ka mērķa grupai ir nepieciešams profesionāls un regulārs atbalsts, lai personas motivētu iekļauties Latvijas sabiedrībā un tās kļūtu par aktīviem, sociāli un ekonomiski patstāvīgiem sabiedrības locekļiem. Lai sasniegtu šo mērķi, realizētā projekta ietvaros veidotās aktivitātes tiek virzītas galvenokārt uz mērķa grupas pamata vajadzību nodrošināšanu, piedāvājot dažādu speciālistu, tai skaitā juristu palīdzību problēmjautājumu risināšanā.

 “Dzīvesvietas atrašana bēgļiem ir viena no galvenajām problēmām pēc statusa iegūšanas. Tikai pēc dzīvojamās platības atrašanas viņi var sākt risināt citus jautājumus, piemēram, izglītības iestādes, ģimenes ārsta tuvāk dzīvesvietai atrašana. Tāpēc, pārstāvot klienta intereses, mēs šobrīd risinām visus ar mājokli saistītus jautājumus,” stāsta juriste Gita Miruškina.

Lai palīdzētu risināt dzīvojamās platības problēmas, projekta ietvaros jurists mājokļa jautājumos sniedz šādus pakalpojumus:

-    risina konkrētas situācijas, kas saistītas ar dzīvojamās platības atrašanu – dzīvojamās platības piemeklēšanu,

-    nodrošina starpniecības pārrunas ar īpašnieku,

-    izstrādā, sagatavo dokumentu projektus,

-    nodrošina palīdzību dzīvojamās platības maiņas gadījumā u.c.,

-    attīsta un veido sadarbību ar pašvaldībām, lai atrastu piemērotu mājokli klientiem.

G.Miruškina stāsta, ka atbalsts mērķa grupai tiek sniegts arī citu juridisku jautājumu risināšanā. “Biežāk uzdotie jautājumi ir par Latvijas pilsonības iegūšanu, uzturēšanās atļaujām, vīzām, komerctiesībām, kā arī biznesa uzsākšanu Latvijā. Tāpat nereti nākas palīdzīgu roku sniegt arī tīri sadzīviskās situācijās, kad klienti pie mums vēršas pēc palīdzības tiesību aizskārumu gadījumos – piemēram, kad ir nozagts maks, mobilais telefons.”

Projekts „Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem” ir iepriekšējo gadu 8 projektu „NVO atbalsta sistēma patvēruma meklētājiem un bēgļiem”, „Es palieku Latvijā!”, „Es palieku Latvijā II”, „Valoda – ceļš uz integrāciju”, „Latvija – manas mājas”, „Valoda – ceļš uz integrāciju II” „Mājoklis”, „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” turpinājums, nodrošinot pēctecību projektos uzsāktajām aktivitātēm ar konkrēto mērķa grupu.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".