Dzirdi, redzi, dzīvo!

Tiekas cilvēku tirdzniecības novēršanā strādājošie

Ievietots: 12.12.2022

Piektdien, 9. decembrī biedrības “Patvērums “Drošā māja”” telpās tikās speciālisti, kas Latvijā strādā cilvēku tirdzniecības novēršanas un prevences jomā. Tikšanās mērķis bija pārrunāt 2022. gadā paveikto un apzināt 2023. gada izaicinājumus un ieceres.

Gita Miruškina, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” juriste, prezentēja datus, kas atspoguļo biedrības šī gada darbu cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā. Atbalsts un rehabilitācija sniegta 28 klientiem, no tiem 13 palīdzības sniegšana uzsākta šajā gadā; 8 ir Latvijas pilsoņi, 2 nepilsoņi, 3 ārvalstu pilsoņi. 6 gadījumos klienti cietuši no darba ekspluatācijas, 4 no seksuālās ekspluatācijas, 3 piespiesti slēgt fiktīvās laulības. Arī Iluta Lāce, centra “MARTA” vadītāja, dalījās ar statistiku, kas rāda “MARTAS” paveikto šajā gadā.

Kā Latvijas normatīvā regulējuma priekšrocību sanāksmes dalībnieces minēja faktu, ka oficiālu izvērtējumu par cilvēku tirdzniecības faktu var sniegt ne tikai policija, bet arī jomā strādājošās organizācijas.

Savukārt jaunajā gadā risinājumu gaida situācijas, kad palīdzība jāsniedz sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem. Ja sieviete šādā situācijā ir vienīgā aprūpētāja (un visbiežāk tas ir tieši tā), tad viņa nevar saņemt rehabilitāciju, kas saistās ar prombūtni no dzīvesvietas. Trūkst atbalsta mehānisma un finansu līdzekļu, lai būtu, kas parūpējas par bērniem, kamēr māte saņem palīdzību. Diemžēl līdz šim šādās situācijās cietušās saprotamu iemeslu dēļ no rehabilitācijas, kas prasa prombūtni, atsakās.

Cilvēku tirdzniecība ir parādība, par ko bieži nezinātājs vaicā: vai tad mums Latvijā kas tāds notiek? Tomēr šis noziegums mēdz notikt arī Latvijā un ar Latvijas iedzīvotājiem – ārzemēs.  Tie ir konkrēti cilvēki, kuri cieš, un kuriem, kad ekspluatācijas fakts konstatēts, nepieciešams daudz psiholoģiskas, juridiskas, sociālas un cita veida palīdzības, lai spētu atgriezties dzīvē uz drošākiem pamatiem.  Tieši ar to arī turpmāk, savstarpēji sadarbojoties, turpinās strādāt “Patvērums “Drošā māja””, centrs “MARTA”, Labklājības ministrija un Iekšlietu ministrija.

Tikšanās norisinājās ar "Philip Morris Latvia" finansiālu atbalstu.

ES dienā cīņai pret cilvēku tirdzniecību – tikšanās ar medijiem un jauns raidieraksts

Ievietots: 18.10.2022

18. oktobrī  Eiropas Savienībā atzīmē dienu cīņai pret cilvēku tirdzniecību. Šajā dienā biedrība “Patvērums “Drošā māja””  aicināja mediju pārstāvjus uz preses brokastīm. Tikšanās reizei bija divi mērķi. Viens – dalīties ar jaunāko informāciju un biedrības pieredzi darbā ar cilvēku tirdzniecības upuriem. Otrs – prezentēt raidierakstu, kurā par sevi stāsta sieviete, kas iesaistīta cilvēku tirdzniecībā kā seksuālās ekspluatācijas upuris.

Pēdējo gadu statistika rāda, ka cilvēku tirdzniecības upuru skaits diemžēl pieaug, rodas jaunas cilvēku tirdzniecības formas. Arī militārie konflikti un bēgļu plūsmas var veicināt cilvēku tirdzniecību. Patlaban priekšplānā iznākusi viena no cilvēku tirdzniecības formām: darbaspēka ekspluatācija. Pēdējā laikā biedrības speciālistiem visvairāk nākas palīdzēt cilvēkiem, kas piespiedu kārtā nodarbināti, un kāds cits ir guvis labumu no viņu ekspluatācijas.

Taču tikpat nopietns, iespējams, vēl graujošāks cilvēku tirdzniecības veids ir seksuālā ekspluatācija. Tā ietver gan seksuālo pakalpojumu sniegšanu, gan pornogrāfisko materiālu izgatavošanu, gan iesaistīšanu ekskortservisā, konsumācijā, seksuāla rakstura video čatā. Visbiežāk arī fiktīvajās laulībās iesaistīti cilvēki tiek seksuāli izmantoti.

Pirmo reizi  esam laiduši klajā raidierakstu (podkāstu), kurā dzirdam par cilvēku tirdzniecību no upura skatupunkta. Personība, kas agrīnā vecumā guvusi psiholoģiskas traumas, ir ievainojama, vairāk padodas vieglas naudas vilinājumam. Sākumā ir ārkārtīgi grūti pārvarēt sevi “darbā ar klientiem”, podkāsta varone to sauc par sevis laušanu, kas turpinās, līdz kamēr viņa ir sevi salauzusi. Šādai, salauztai, viņai ir bijis vieglāk sniegt seksuālos pakalpojumus, taču daudz grūtāk atgriezties normālajā dzīvē. Viņa to vēlējusies jau ilgāku laiku, taču industrija psiholoģiski ievelk gluži kā purvs, arī ja nav ārēju piespiedu mehānismu. Vēl tikai vienu reizi, vēl tikai šo reizi, un tad es beigšu ar to nodarboties… Patiesi punktu pielikt palīdzējusi tikai policijas iejaukšanās.

Tagad jaunā sieviete saņem palīdzību biedrībā “Patvērums “Drošā māja””, un daudz dara, lai veidotu jaunu, normālu dzīvi.

Raidieraksts tapis ar "Philip Morris Latvia" finansiālu atbalstu.

Atpūtas nometne – atbalsts cilvēku tirdzniecībā cietušajiem

Ievietots: 27.09.2022

Ko darīt, ja esi bijis situācijā, kur pār tavu dzīvi valda stress, izmisums un pāri darījums? Tad vajadzīga gan profesionāla palīdzība, gan arī cilvēciski siltas attiecības, jauni, interesanti iespaidi, vienkārša kopā būšana. Tieši šāds mērķis bija biedrības “Patvērums “Drošā māja”” divu dienu nometnei cilvēku tirdzniecībā cietušajiem, kas notika projekta “Dzirdi, redzi, dzīvo” ietvaros.

Nometnē piedalījās deviņi dalībnieki – iebraucēji no trešajām valstīm, kas bijuši pakļauti cilvēku tirdzniecībai, bet tagad ar biedrības atbalstu izkļuvuši no šīs situācijas. Nometni vadīja biedrības valdes priekšsēdētāja Gunta Vīksne, juriste Gita Miruškina un sociālā darbiniece llze Norvaiša.

Nometnes dalībnieki devās vairākās interesantās ekskursijās, uzzinot daudz jauna par savu mītnes zemi Latviju. Bauskas pils apmeklējums vēstīja par Latviju senākā pagātnē. Savukārt Gailīšu pagasta muzejā “Miķelis” ekskursanti apskatīja aizraujošu antīko, ekskluzīvo auto kolekciju.

Dienas noslēgumā norisinājās psiholoģiskais treniņš. Apzināt un paust emocijas palīdzēja īpaša vizuālās mākslas tehnika. Savukārt psiholoģiskās spēļu kārtis ļāva risināt sarunu par būtisko, svarīgo savā dzīvē.

Otrajā dienā nometnes dalībnieki apmeklēja vēl divas ļoti interesantas vietas Zemgalē. Tērvetes piedzīvojumu parkā “Tarzāns” varēja izbaudīt kustību prieku un būt tuvu Latvijas dabai. Programmu noslēdza nesteidzīga pastaiga pa Rundāles pils dārziem.

Daudzveidīgā programma deva dalībniekiem lielas psihoemocionālās rehabilitācijas iespējas. Visi jutās atpūtušies, guvuši daudz jaunu iespaidu, vairāk uzzinājuši par Latviju, par sevi un citiem.

Nometne norisinājās ar "Philip Morris Latvia" finansiālu atbalstu.