Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Sociālie darbinieki bēgļiem snieguši 162 konsultācijas

Ievietots: 24.04.2014

   

Jau vairāku gadu garumā biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sniedz praktisku atbalstu bēgļiem. Palīdzība tiek nodrošināta pārsvarā Eiropas Bēgļu fonda atbalstītajos projektos, tai skaitā 2013. gada decembrī uzsāktajā projektā „Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem”.  Integrācijas projekta ietvaros veidotās aktivitātes tiek virzītas galvenokārt uz mērķa grupas pamata vajadzību nodrošināšanu, piedāvājot dažādu speciālistu palīdzību.

Sociālā atbalsta nodrošināšanai projektā darbojas divi sociālie darbinieki, kuri veicina klientu sociālās funkcionēšanas atjaunošanu pēc iegūtā statusa un iespējas palikt Latvijā. 

“Tā kā projekta mērķa auditorija ilgstoši atrodas palielināta stresa ietekmē, tiek atstātas būtiskas sekas cilvēka sociālajā, fiziskajā un psiholoģiskajā stāvoklī, kā rezultātā viņiem ir sarežģīti integrēties sabiedrībā. Mūsu uzdevums ikdienā ir apzināt klienta esošo situāciju un, piesaistot projekta resursus, palīdzēt klientam risināt esošās problēmas. Četru mēnešu laikā 24 mērķa grupas pārstāvjiem no Uzbekistānas, Irānas, Afganistānas, Krievijas, Sīrijas, Eritrejas un Ēģiptes esam snieguši jau 162 konsultācijas, kurās atbalsts galvenokārt bijis nepieciešams tieši veselības aprūpes jautājumos,” atzīmē Lauma Jēgere, “Patvērums “Drošā māja”” sociālā darbiniece.

Runājot par konkrētiem gadījumiem savā praksē, viņa min uzskatāmu piemēru, kad klients pirms ierašanās Latvijā, savā dzimtenē ticis vajāts politisku apsvērumu dēļ un tamdēļ guvis miesas bojājumus. “Šobrīd šai personai EBF projekta ietvaros tiek sniegts medicīnisks atbalsts, ko nodrošina mūsu sadarbības partneris “Veselības centru apvienības Medicīnas centrs Pulss 5". Mūsu rūpe ir šim cilvēkam palīdzēt noorganizēt nepieciešamos medicīnas pakalpojumus un nodrošināt pavadonību apmeklējot speciālistus”.

Par sociālo darbinieku sniegto pakalpojumu aktualitāti norāda arī aptaujātā projekta mērķa auditorija – atbalsts viņiem esot ļoti nepieciešams, jo, neskatoties uz projektā notiekošām latviešu valodas nodarbībām, pastāv valodas barjera un ir grūtības pašiem izskaidrot nepieciešamās vajadzības, piemēram, dodoties pie ārsta.

Šā gada 22. aprīlī valdībā tika apstiprināti Iekšlietu ministrijā izstrādātie “Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss”, kas paredz, ka minētā mērķa grupa Latvijā varēs saņemt 256 eiro lielu ikmēneša pabalstu, bet bērniem pabalstā paredzēts izmaksāt 76 eiro mēnesī. Pabalsts domāts, lai segtu uzturēšanās izmaksas, tāpat paredzēts segt arī valsts valodas apguvei nepieciešamās izmaksas personām no septiņu gadu vecuma. Valodas apguves pabalsts būs noteikts apmērā, kas sedz mācību faktiskās izmaksas, ne vairāk kā 49,80 eiro apmērā mēnesī.

Atsauce: http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2014-gads/aprilis/220414-iem-06/

Izmaiņas skar tikai personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss – beidzot arī šai grupai būs iespēja saņemt valsts atbalstu latviešu valodas apguvei. Kas attiecas uz citiem pabalstiem minētajai mērķa grupai - to apjoms saglabājas nemainīgs, kā noteikts 2010. gada 12. janvāra MK noteikumos Nr.23.

2012. gadā bēgļa statuss tika piešķirts deviņām personām, ieskaitot vienu nepilngadīgo, bet alternatīvo stausu piešķīra 18 personām, arī ieskaitot vienu nepilngadīgo. Savukārt 2013. gadā bēgļa statuss tika piešķirts 14 personām, no kurām trīs ir nepilngadīgas, bet alternatīvais statuss 21 personai, no tām nepilngadīgas ir divas personas. 

Projekts „Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem” ir iepriekšējo gadu 8 projektu „NVO atbalsta sistēma patvēruma meklētājiem un bēgļiem”, „Es palieku Latvijā!”, „Es palieku Latvijā II”, „Valoda – ceļš uz integrāciju”, „Latvija – manas mājas”, „Valoda – ceļš uz integrāciju II” „Mājoklis”, „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” turpinājums, nodrošinot pēctecību projektos uzsāktajām aktivitātēm ar konkrēto mērķa grupu.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".