Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Uzsāktas latviešu valodas nodarbības bēgļiem

Ievietots: 22.01.2014

   

Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” speciālisti informē, ka janvārī uzsāktas latviešu valodas nodarbības projektā „Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem”, kurš tiek realizēts ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu kopš 2013. gada decembra.

Gunta Vīksne, projekta atbalsta persona/kuratore: „Šobrīd apmācības uzsākuši 14 cilvēki. Pirmajās nodarbībās latviešu valodas pedagogs pārbaudīja klientu valodu zināšanu līmeni, lai pēc iespējas efektīvāk, atbilstoši katra pašreizējām valodas zināšanām, varētu uzsākt latviešu valodas apguvi”.

Latviešu valodas kursu mērķis ir apgūt darbam un sadzīvei nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu, kā arī motivēt un sagatavot klausītājus valodu prasmes līmeņu iegūšanai. 

Plānots, ka izveidotajai apmācību grupai uzsāktie latviešu valodas kursi ilgs 14 mēnešus – laika periodā, kad norit mācību gads, tas ir – 2014. gada janvāris - maijs, 2014. gada septembris - 2015. gada maijs 2 (divas) reizes nedēļā. Speciālisti norāda, ka visu projekta laiku grupa būs atvērta jauniem mērķa grupas pārstāvjiem.

Projekts „Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem” ir iepriekšējo gadu 8 projektu „NVO atbalsta sistēma patvēruma meklētājiem un bēgļiem”, „Es palieku Latvijā!”, „Es palieku Latvijā II”, „Valoda – ceļš uz integrāciju”, „Latvija – manas mājas”, „Valoda – ceļš uz integrāciju II” „Mājoklis”, „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” turpinājums, nodrošinot pēctecību projektos uzsāktajām aktivitātēm ar konkrēto mērķa grupu.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju publicēja:

Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante

(+371) 29145314, rasa.salina@gmail.com