Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Uzsāktas latviešu valodas prasmju pārbaudes

Ievietots: 16.06.2015

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" ietvaros šonedēļ notiek Trešo valstu valstspiederīgo latviešu valodas prasmes pārbaude. Rīgā eksāmens notiks 16.jūnijā, savukārt Balvos - 17.jūnijā, Olainē - 18.jūnijā un Liepājā - 19.jūnijā.

No šā gada janvāra latviešu valodas kursi notika sešās Latvijas pilsētās - Alūksnē, Balvos, Liepājā, Olainē, Stopiņos un Rīgā, nodarbības organizējot diviem atšķirīgiem valodu līmeņiem.

Latviešu valodas kursu mērķis bija palīdzēt Trešo valstu valstspiederīgajiem apgūt darbam un sadzīvei nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runātprasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu, kā arī motivēt un sagatavot klausītājus naturalizācijas eksāmena kārtošanai.

Visās iepriekšminētajās pilsētās tika piedāvāti arī latviešu sarunvalodas klubi - iepazīstot Latvijas kultūru, tradīcijas, vēsturi, kultūrvēsturiskos objektus, piesaistot vietējas nozīmes kopienu resursus – muzejus, bibliotēkas, skolas, kultūras centrus - tādējādi mazinot psiholoģisko barjeru uzsākt runāt latviešu valodā.

Latviešu valodas un sarunvalodas apguvē tika iesaistīti seniori, jaunieši (īpaši reģionālajās grupās), ārvalstu studenti - Trešo valstu pilsoņi un citas mazāk aizsargātas Trešo valstu pilsoņu grupas.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

 

Latviešu valodas nodarbība 8.jūnijs | Patvērums Drošā Māja
Latviešu valodas nodarbība, 8.jūnijs
Latviešu valodas nodarbība 31.03. | Patvērums Drošā Māja
Latviešu valodas nodarbība, 31.03.
Pirmā latviešu valodas nodarbība 13.01. | Patvērums Drošā Māja
Pirmā latviešu valodas nodarbība, 13.01.