Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Noslēdzas projekts, kura ietvaros visā Latvijā īstenotas plašas informatīvās aktivitātes cilvēktirdzniecības mazināšanai

Ievietots: 27.11.2015

Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti informē, ka šā gada 30.novembrī noslēdzas projekts “Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai”.

Projektā 15 mēnešu laikā īstenoto aktivitāšu mērķis bija ar inovatīviem pakalpojumiem paplašināt atbalsta sistēmu cilvēktirdzniecības upuriem, paaugstināt informētības līmeni sociālā darba speciālistu un nacionālās NVO koalīcijas organizāciju* darbinieku vidū, kā arī veidot interaktīvus preventīvos pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai. Projekta mērķa grupa bija cilvēktirdzniecības upuri, jaunieši - kā viena no lielākajām riska grupām, personas ar invaliditāti, upuru un potenciālo upuru radinieki, draugi un paziņas, NVO, kas pārstāv augšminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, biedri, darbinieki un brīvprātīgie.

Lai nodrošinātu atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem, projekta ietvaros notika atbalsta grupas, sniedzot daudzveidīgu palīdzību, tai skaitā nodrošinot psihosociālo atbalstu cilvēktirdzniecības upuriem, kuri no seksuālās vardarbības cietuši pirms ilga laika. Kopumā notikušas 20 tikšanās.

Ar mērķi nodrošināt 2013.gada 17.decembrī izveidotās NVO koalīcijas platformas cilvēku tirdzniecības mazināšanai organizāciju darbinieku, biedru un brīvprātīgo profesionālo prasmju attīstīšanu, iepazīstinātu ar cilvēktirdzniecības aktualitātēm Latvijā, Eiropā un pasaulē, tika organizēts viens 2 dienu apmācību seminārs Rīgā. 12 koalīcijas platformas dalīborganizācijām organizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni pie projekta sadarbības partneriem Igaunijā - „Living for Tomorrow” un Polijā - „La Strada Foundation against Trafficking in Persons and Slavery”.

Projekta ietvaros biedrības eksperti un brīvprātīgo koordinatori apmācīja biedrības, NVO koalīcijas platformas organizāciju u.c. jauniešu organizāciju brīvprātīgos, lai sagatavotu viņus kā vienaudžu izglītotājus. Brīvprātīgā darba popularizēšanai un cilvēktirdzniecības tēmas aktualizēšanai vienaudžu izglītotāji organizēja 5 vienas dienas simulācijas spēles riska grupu jauniešiem Rīgā un reģionos. Olainē, Tukumā, Salaspilī, Dobelē un Valmierā simulācijas spēlē zināšanas ieguva 98 jaunieši.

Lai informētu un izglītotu sabiedrību, tai skaitā jauniešus – biedrības Informatīvais treileris apceļojis 39 skolas, Bērnu un jauniešu centrus Rīgā un Latvijas reģionos, kopumā par cilvēktirdzniecību informējot gandrīz 2 000 skolēnus.

Lai veicinātu profesionāla sociālā darba attīstību, projekta ietvaros notikuši pieci reģionālie semināri Dobeles, Talsu, Madonas, Cēsu un Preiļu pašvaldībās, un izstrādāts praktisks metodiskais materiāls sociālajiem darbiniekiem darbam ar cilvēktirdzniecības upuriem. Kopumā semināros apmācīts 141 jomas speciālists.

“Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros notikusi biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sociālā rehabilitācijas pakalpojuma pilnveidošana, izstrādāta kvalitātes vadības sistēma ISO 9001.

*NVO koalīcijas platformā cilvēku tirdzniecības mazināšanai, kas 2013.gada nogalē tika izveidota pēc biedrības «Patvērums «Drošā māja»» iniciatīvas, apvienojušās 12 organizācijas: «Patvērums «Drošā māja»», «Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija», «Sociālo Pakalpojumu Aģentūra» struktūrvienība ģimenes krīzes centrs «Mīlgrāvis», «Latvijas Samariešu apvienība» Krīzes centrs bērniem un sievietēm «Māras centrs», «Talsu novada krīžu centrs», «Baltijas Reģionālais fonds», biedrība «Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības», biedrība «Īrijas latviešu nacionālā padome», «Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem «Paspārne»», nodibinājums «Centrs Valdardze», Daugavpils pilsētas domes ģimenes atbalsta centrs-patversme un «Pestīšanas armija».

Aktivitātes tika īstenotas  projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Tā īstenošana tika uzsākta 01.09.2014. un noslēgsies 30.11.2015. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju publicēja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Biedrība saņem ISO 9001 sertifikātu | Patvērums Drošā Māja
Biedrība saņem ISO 9001 sertifikātu
Meistarklase par cilvēktirdzniecību | Patvērums Drošā Māja
Meistarklase par cilvēktirdzniecību
Simulācijas spēle Valmierā | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēle Valmierā
Seminārs NVO koalīcijas dalīborganizācijām 2.diena | Patvērums Drošā Māja
Seminārs NVO koalīcijas dalīborganizācijām, 2.diena
Seminārs NVO koalīcijas dalīborganizācijām 1.diena | Patvērums Drošā Māja
Seminārs NVO koalīcijas dalīborganizācijām, 1.diena
Simulācijas spēle Dobelē | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēle Dobelē
Simulācijas spēle Salaspilī 18.04. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēle Salaspilī, 18.04.
Simulācijas spēle Tukumā 07.02. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēle Tukumā, 07.02.
Seminārs Preiļos 22.-23.01. | Patvērums Drošā Māja
Seminārs Preiļos, 22.-23.01.
Seminārs Madonas pašvaldībā 11-12.12. | Patvērums Drošā Māja
Seminārs Madonas pašvaldībā, 11-12.12.
Reģionālais seminārs Dobelē 6.-7.11. | Patvērums Drošā Māja
Reģionālais seminārs Dobelē, 6.-7.11.
Vienaudžu izglītotāji viesojas Tīnūžu un Viļakas skolās | Patvērums Drošā Māja
Vienaudžu izglītotāji viesojas Tīnūžu un Viļakas skolās
Vienaudžu izglītotāji apmeklē Ķekavas JIC | Patvērums Drošā Māja
Vienaudžu izglītotāji apmeklē Ķekavas JIC
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija, 18.10.