NVO TV integrācijai

    

Lai nodrošinātu trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus pirms ierašanās Latvijā, projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" tiek organizētas īpašas intervijas "NVO TV integrācijai" tiešraidē vai ierakstā ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri Latvijā ir integrējušies un uzturas Latvija jau noteiktu laiku. 

Interviju ietvaros tiek meklētas atbildes uz dažādiem jautājumiem, piemēram, informācijas pieejamība pirms ierašanās Latvijā; dažādu sistēmu (izglītības, veselības, sociālās u.c.) pieejamība; valodas apgūšanas nepieciešamība; ārpus Eiropas Savienības esošo valstu atbalsts savas valsts pilsoņiem, ierodoties Latvijā u.c.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".