Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Trešo valstu valstspiederīgie sešās Latvijas pilsētās tiek iesaistīti dažādās integrācijas aktivitātēs

Ievietots: 29.04.2014

    

Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo līdzdalību sabiedrības procesos un nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi atbalsta, adaptācijas un integrācijas pakalpojumiem Latvijā, nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS” jau kopš šā gada janvāra projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” ietvaros organizē dažādus integrācijas pasākumus Rīgā, Ozolniekos, Olainē, Salaspilī, Stopiņos un Liepājā, kuros iesaistīti vairāk nekā 200 trešo valstu valstspiederīgie un Latvijas iedzīvotāji. 

Sniedzot palīdzību projekta mērķa grupai, biedrības speciālistu komanda lielākoties izmanto savu iepriekšējo pieredzi, kas iegūta, vairāku gadu garumā, nodrošinot profesionālu atbalstu iebraucējiem.

„Kopš projekta uzsākšanas vairāk nekā 50 mērķa grupas klientiem esam snieguši konsultācijas par dažādiem juridiskajiem jautājumiem. Visvairāk konsultācijas sniegtas par nodarbinātību, civiltiesībām. Klienti galvenokārt interesējas par iespējām atrast darbu, iegūt un pagarināt uzturēšanās atļaujas, mācīties latviešu valodu un kārtot valodas eksāmenu,” informē Gita Miruškina, juridiskā konsultante.

Latviešu valodas un sarunvalodas kursi projektā notiek, piesaistot aktīvus Latvijā dzīvojošus brīvprātīgos, tai skaitā trešo valstu valstspiederīgos. Tas veicina ne tikai valodas apguvi, kas nepieciešama vieglākai integrācijai sabiedrībā, bet arī paplašina trešo valstu pilsoņu sociālo kontaktu skaitu un kvalitāti, iegūstot iespēju daudz plašākai komunikācijai un latviešu valodas lietošanai ģimenē un sadzīvē. Kopumā šobrīd aktīvi mācību kursus apmeklē  86 trešo valstu valstspiederīgie.

Bērnu un vecāku radošajās darbnīcās un pašpalīdzības grupā „Viena otrai”, piedaloties interaktīvās nodarbībās, ik nedēļu aktīvi darbojas sievietes un bērni gan no trešajām valstīm, gan Latvijas. 

Elena K., kas ieradusies Latvijā no Krievijas stāsta: „Neskatoties uz to, ka esmu ļoti komunikabla, man ir mazs kontaktu loks, jo drīz pēc ierašanās Latvijā mūsu ģimenē pieteicās mazulis, tāpēc lielāko daļu sava laika es pavadīju mājās. Tā kā šobrīd piedalos radošajās nodarbībās, situācija ir izmainījusies. Iespējas satikties ar citām māmiņām un praksē lietot latviešu valodu man ir ļoti palīdzējušas socializēties. Nodarbībās ir lieliska atmosfēra – mēs tajās varam pārrunāt gan savas problēmas, gan arī veiksmes. Ja ir nepieciešama palīdzība – biedrības speciālisti vienmēr ir atsaucīgi un gatavi nākt talkā ar padomu. Liels paldies biedrībai, ka tā organizē arī dažādas izzinošas ekskursijas, kurās varam vairāk iepazīties ar Latvijas kultūru un tradīcijām!”

Projekta integrācijas aktivitātēs iesaistīti arī trešo valstu piederīgie – seniori, kuri kopā ar Rīgas aktīvo senioru aliansi (RASA) piedalās kopīgos integratīvos pasākumos, kas veicina gan projekta tiešās mērķa grupas, gan Latvijas senioru saliedēšanos, iekļaušanos sabiedrībā un atbalstu.

Ar mēŗki pilnveidot brīvprātīgo komandu, kas iesaistīta projekta aktivitāšu organizēšanā, martā noticis brīvprātīgo motivācijas paaugstināšanas seminārs izpratnes veidošanai par brīvprātīgo darbu.

Brīvprātīgo koordinatori Reinis Grāvītis un Viktorija Rjaščenko stāsta: „Latvijas sabiedrību veido dažādu vecumu cilvēki - gan vietējie, gan iebraucēji. Projektā notiekošās aktivitātes ir organizētas tā, lai jebkurā vecumā būtu iespējams iesaistīties procesos kopā ar vienaudžiem un citām paaudzēm. Brīvprātīgo aktivitātes papildina motivācijas celšanas apmācības par laika vadību un konfliktu vadību, kurās dalībnieki ieguva vērtīgas atziņas savas ikdienas plānošanai, un  gatavošanās/piedalīšanās Riču Raču pasākumos. Jauniešiem ir iespēja piedalīties arī citās aktivitātēs - senioru, māmiņu klubā u.c. Šajā projektā pašu aktivitāšu īstenošana ir tikai neliela daļa no tā, kas nepieciešams mērķa sasniegšanai. Kopdarbs un sarunas dažādās valodās, pieredzes un zināšanu apmaiņa savā starpā - tas ir galvenais integrācijas procesā, kas ir ilgstošs un notiek nepārtraukti.”

Lai visiem latviešu valodas kursu, latviešu sarunvalodas kluba apmeklētājiem un citiem iesaistītajiem projekta aktivitātēs nodrošinātu iespēju iepazīties un arī pielietot praksē iegūtās zināšanas, projekta ietvaros tiek rīkotas Informatīvās dienas. Pirmais „Riču Raču” pasākums  notika 5. aprīlī Ozolnieku Tautas namā. Notikums vienkopus pulcēja vietējos iedzīvotājus un trešo valstu valstspiederīgos no Ozolniekiem, Olaines, Rīgas, Salaspils, Stopiņiem un Liepājas. „Riču Raču” ietvaros ikvienam tā dalībniekam bija iespēja iepazīt citu valstu kultūru, uzzināt par informatīvajiem resursiem, kas pieejami trešo valstu valstspiederīgajiem un saņemt dažādu speciālistu konsultācijas. Projekta īstenotāji informē, ka šādas informatīvās dienas notiks Salaspilī 17. maijā un Stopiņos 7. jūnijā.

Sabiedrības informētības līmeņa paaugstināšanai par trešo valstu valstspiederīgo integrāciju un viņu sasniegumiem, dzīvojot Latvijā, projekta ietvaros tiek piedāvāti arī īpaši sižeti interneta televīzijā www.nvotv.lv un televīzijas raidījumi par integrāciju „Man ir...”, kuriem var sekot līdzi LTV7. 

Projekta ietvaros regulāri tiek papildināts resurss www.dzivotlatvija.lv, lai iebraucējiem nodrošinātu viņu vajadzībām piemērotu informāciju par tiesībām un iespējām Latvijā.

Šobrīd notiek aktīva sadarbība arī ar citām imigrantu integrācijas jomā aktīvajām NVO, lai uzlabotu iespējas ar ES un Latvijas finansējumu nodrošināt latviešu valodas apguves, kā arī sadarbības un līdzdalības iespējas trešo valstu pilsoņiem un Latvijas iedzīvotājiem. Lai meklētu risinājumus, kā sadzīvot ar imigrāciju Latvijā, šā gada 7. un 8. maijā biedrība „Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS” rīkos Pilsoņu debates par imigrāciju.

*Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Vairāk informācijas:

Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

(+371) 29145314, rasa.salina@patverums-dm.lv

23. aprīlī radošajā darbnīcā - zupu ēdienkarte! | Patvērums Drošā Māja
23. aprīlī radošajā darbnīcā - zupu ēdienkarte!
Radošajā darbnīcā - Austrumu virtuves apgūšana | Patvērums Drošā Māja
Radošajā darbnīcā - Austrumu virtuves apgūšana
Māmiņas ar bērniem gatavo Lieldienu ēdienus | Patvērums Drošā Māja
Māmiņas ar bērniem gatavo Lieldienu ēdienus
Informatīvā diena Riču Raču Ozolniekos | Patvērums Drošā Māja
Informatīvā diena "Riču Raču" Ozolniekos
26. marta nodarbība radošajā darbnīcā | Patvērums Drošā Māja
26. marta nodarbība radošajā darbnīcā
Brīvprātīgo apmācības 22.03.2014. | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgo apmācības, 22.03.2014.
Viena otrai dalībnieces apgūst Ebru gleznošanu! | Patvērums Drošā Māja
"Viena otrai" dalībnieces apgūst Ebru gleznošanu!
Ekskursija uz maizes ceptuvi Lāči | Patvērums Drošā Māja
Ekskursija uz maizes ceptuvi "Lāči"
Suši gatavošanas meistarklase 12.03.214. | Patvērums Drošā Māja
Suši gatavošanas meistarklase, 12.03.214.
Pavlova kūka un citi gardumi radošajā darbnīcā! | Patvērums Drošā Māja
Pavlova kūka un citi gardumi radošajā darbnīcā!
Rokdarbu nodarbība senioriem 04.03.2014. | Patvērums Drošā Māja
Rokdarbu nodarbība senioriem, 04.03.2014.
Bērnu un vecāku radošajā darbnīcā - Masļeņica! | Patvērums Drošā Māja
Bērnu un vecāku radošajā darbnīcā - Masļeņica!
Latviešu valoda senioriem 26.02. | Patvērums Drošā Māja
Latviešu valoda senioriem, 26.02.
Trešā nodarbība radošajā darbnīcā | Patvērums Drošā Māja
Trešā nodarbība radošajā darbnīcā
Nodarbība radošajā darbnīcā 29.01. | Patvērums Drošā Māja
Nodarbība radošajā darbnīcā, 29.01.