Viņiem ir vārds

Konference par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Baltijas valstīs

Ievietots: 08.09.2023

  

Vasaras izskaņā, 23. un 24. augustā, Viļņā pulcējās Baltijas valstu speciālisti, kas strādā cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā. Tā bija noslēguma konference projektā “Viņiem ir vārds” (“They Have a Name”).

Konference vienlaikus noritēja klātienē un internetā, un arī šobrīd var noskatīties un noklausīties konferences ierakstu: pirmā diena, otrā diena.

Konferences dalībnieki bija visdažādāko profesiju pārstāvji – juristi, sociālie darbinieki, policijas pārstāvji, preventīvā darba veicēji un sieviešu tiesību aktīvisti. Pieredzes apmaiņa ietvēra aktuālus jautājumus, tādus kā policijas loma cilvēktirdzniecības gadījumu atklāšanā, vispārējā situācija un nacionālie novirzīšanas mehānismi Latvijā, seksuālās ekspluatācijas tendences Lietuvā, cilvēku tirdzniecības upuru tiesības Eiropā un Igaunijā, un citus svarīgus jautājumus.

Konferences ieraksts kalpo par vērtīgu resursu, lai uzzinātu par cilvēku tirdzniecības tendencēm Baltijas valstīs, kā arī, kas ļoti svarīgi, izprastu politiskās un preventīvās stratēģijas cilvēku tirdzniecības apkarošanā Baltijā.

Projekts “Viņiem ir vārds” tika uzsākts 2022. gadā, tajā piedalās organizācijas “Patvērums “Drošā māja”” no Latvijas, “Mittetulundusühing Eluliin” no Igaunijas un “Active Youth” no Lietuvas. Sadarbības rezultātā ir tapis arī pētījums “Combating trafficking in human beings” – lasīt šeit. Tāpat projekta ietvaros “Patvērums “Drošā māja”” ir izveidojusi spraigu interviju ar juristi Gitu Miruškinu un sociālo darbinieci Ilzi Norvaišu, kur vienkāršā formā var uzzināt par ievainojamību – cilvēku tirdzniecības riska faktoru, kas savā veidā piemīt ikvienam no mums – skaties šeit.

Attēlos: daži brīži no konferences.

 

Jauns video: Ievainojamība kā cilvēku tirdzniecības riska faktors

Ievietots: 31.07.2023

 

30. jūnijā tiek atzīmēta Vispasaules diena pret cilvēku tirdzniecību.

Vissvarīgākais ierocis cīņā pret cilvēku tirdzniecību ir izglītota sabiedrība, tāpēc mūsu darbinieces juriste Gita Miruškina un sociālā darbiniece Ilze Norvaiša runā par riska faktoriem.

Pievērs uzmanību ievainojamībai kā faktoram, kas lielākā vai mazākā mērā piemīt ikvienam no mums!

Daudz izglītojošos informācijas 5 minūtēs. Noskaties!

Video sagatavots projektā “Viņiem ir vārds” (They Have a Name). 
Projektu atbalsta Baltijas jūras valstu padome, piedalās Biedrība “Patvērums “Drošā māja””, “Active Youth” (Lietuva) un “Mittetulundusühing Eluliin” (Igaunija).

Projekta mērķis ir cilvēku tirdzniecības prevences pasākumi Baltijas valstīs.

Iepazīstieties ar pētījumu par cilvēku tirdzniecības novēršanu Baltijas valstīs!

Ievietots: 27.04.2023

 

Cilvēku tirdzniecības apkarošana ir Eiropas Savienības prioritāte. Projektā “Viņiem ir vārds”, sadarbojoties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas organizācijām, ir izstrādāts jauns pētījums par cilvēku tirdzniecības novēršanu Baltijas valstīs.

Pētījumā, balstoties attiecīgās valsts statistikā,  aplūkots pašreizējais stāvoklis cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā, izplatītākie cilvēku tirdzniecības veidi, prevences stratēģijas, kā arī cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā strādājošo organizāciju un valstu institūciju labākās prakses.

Tā kā šis ir starptautisks projekts, pētījums veidots angļu valodā

Aicinām ar pētījumu iepazīties sociālos darbiniekus, skolotājus, jauniešus, iekšlietu sistēmas darbiniekus, un protams, visus, kuru ikdienas darbs saistīts ar cilvēku tirdzniecības prevenci un palīdzību cietušajiem!

Lai lasītu pētījumu, spied šeit. (Tā kā materiāls ir plašs, tad faila atvēršana prasa kādu laiku)

Projekta “Viņiem ir vārds” tikšanās Rīgā

Ievietots: 16.02.2023

  

Starptautiskā projekta “Viņiem ir vārds” (“They Have a Name”) dalībnieki klātienē tikās jau otro reizi, un šoreiz – Rīgā. Tikšanās noritēja 14. februārī biedrības “Patvērums “Drošā māja”” telpās. Galvenais tikšanās mērķis bija iepazīties ar Latvijas praksi cilvēku tirdzniecības prevences un novēršanas jomā. Jāatgādina, ka projektā piedalās “Patvērums “Drošā Māja””, Active Youth” (Lietuva) un “Mittetulundusühing Eluliin” (Igaunija).

Tikšanos atklāja biedrības “Patvērums “Drošā māja”” vadītāja Gunta Vīksne. Viņa un citi biedrības darbinieki stāstīja par prevences lomu cilvēku tirdzniecības novēršanā, analizēja pasākumus, kurus gadu gaitā biedrība īstenojusi, lai informētu sabiedrību un tādējādi mazinātu cilvēku tirdzniecības riskus. Klātesošajiem sevišķi interesanta šķita informēšanas kampaņa, kuras ietvaros “Patvēruma “Drošā māja”” darbinieki ar informatīvs treileri apbraukāja Latviju, izglītojot skolniekus, un dziesmas “Meitene sapni zīmē” radīšana. Šādas informēšanas kampaņas ar netradicionālu pieeju spēj aizsniegt dažādas sabiedrības mērķa grupas, piemēram, skolniekus un jauniešus.

Uz tikšanos bija ieradusies un pieredzē dalījās arī Iekšlietu ministrijas cilvēku tirdzniecības novēršanas eksperte Agnese Zīle - Veisberga un Valsts policijas pārstāvis.

Dienas otrajā daļā tikšanās dalībnieki iepazinās ar “Centra MARTA” pieredzi , kā arī uzzināja par Radošās apvienības jauniešiem "Trepes" nesen uzsākto projektu cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā.

Tikšanās noslēgumā dalībnieki atzīmēja, ka iepazīšanās ar praktisku pieredzi ir vērtīga, un idejas par prevences pasākumiem ir pārņemamas arī citās valstīs.

     

Cilvēku tirdzniecības prevences treniņa kurss Viļņā

Ievietots: 24.01.2023

  

No 16. līdz 19. janvārim  Viļņā pulcējās starptautiskajā projektā “Viņiem ir vārds” (“They Have a Name”) iesaistīto organizāciju pārstāvji. Projekts  ir vērsts uz cilvēku tirdzniecības prevences pasākumiem, un tajā līdz ar “Patvērumu “Drošā māja”” piedalās “Active Youth” no Lietuvas un “Mittetulundusühing Eluliin” no Igaunijas.  Projektu atbalsta Baltijas jūras valstu padome.

Viļņas tikšanās mērķis bija treniņa kurss un pieredzes apmaiņa par profesionālajām tēmām, kas saistītas ar cilvēku tirdzniecības prevenci.

Norisinājās lekcijas un darbnīcas kopā ar dažādu jomu ekspertiem. Treniņu kursa dalībnieku savstarpēja komunikācija darba grupās ļāva meklēt un atrast radošus risinājumus problēmām, kas saistītas ar cilvēku tirdzniecību.

Ļoti interesanta un vērtīga bija iespēja apmeklēt Lietuvas policijas prevences nodaļu, klausīties policijas darbinieku pieredzi un diskutēt  par cilvēku tirdzniecības prevences mehānismiem dažādās valstīs. Īpašs akcents sarunā bija uz darbu ar jauniešiem, jo jauniešu izglītošana un informēšana ir viens no svarīgākajiem faktoriem cilvēku tirdzniecības novēršanā.

Treniņa  kursu noslēdza Lietuvas policijas muzeja apmeklējums, kas ļāva uz profesionālo problemātiku palūkoties vēsturiskā perspektīvā.

           

     

"Viņiem ir vārds" – jauns projekts sadarbībā ar Lietuvu un Igauniju

Ievietots: 06.01.2023

  

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” kopā ar nevaldības organizācijām no Lietuvas – “Active Youth” un no Igaunijas – “Mittetulundusühing Eluliin” īsteno projektu “Viņiem ir vārds” (angļu val. They Have a Name).

Projekta mērķis ir cilvēku tirdzniecības prevences pasākumi, kas paredz neliela apmēra pētījuma izstrādi par cilvēku tirdzniecības novēršanas politiku Baltijas valstīs.

Tāpat tiks izstrādāts informatīvs materiāls, kur tiks sniegta izsmeļoša informācija par iespējām saņemt palīdzību, ja ir aizdomas par cilvēku tirdzniecību. Projekta ietvaros tiks arī izveidota izstāde.

2022. gada nogalē notika pirmā projektu partneru sanāksme, kuras laikā tika izdiskutēti jautājumi par projekta ieviešanu, izveidoti darba plāni aktivitāšu ieviešanai.